Hlavním hrdinou vyšebrodské části právě zahajované velké Zemské výstavy se stává nejen klášter a samotné město, ale především jeho obyvatelé. Ti totiž přiložili ve finiši ruku k dílu ve svém volném čase a zadarmo. „Velice nerad bych na někoho zapomněl, kdybych je měl vyjmenovat. Přišlo jich totiž hodně," konstatoval Milan Zálešák, starosta Vyššího Brodu.

„Byli to farníci, lidé ze sdružení Icík teamu a dalších spolků. A zpravidla s sebou vždycky přivedli ještě někoho," dodal starosta s nezakrývanou radostí. Lidí se sešlo i přes nepřízeň počasí hodně. V sobotu si Vyšebrodští dali dobrovolnou brigádu, dnes je odpoledne čeká další část generálního úklidu. A věru, bylo toho na práci ještě dost.

Po dokončení schodiště do kláštera směrem od parkoviště bylo nutné ještě doosít klášterní nádvoří, umýt dlažební kameny, shrabat trávu a další zdánlivé drobnosti.

Včera se do kláštera navážely poslední výstavní panely.
„Uklízíme," dodal výstižně za sebe a své spolubratry z cisterciáckého řádu převor Justin Berka.
Podstatnou část uplynulého roku se po klášterním kostele, rajské zahradě a dalších částech areálu pohybovali hlavně řemeslníci. A po těch je vždy třeba uklidit.

„Jinak vše ostatní je připraveno, nádvoří je nádherně upravené, oratoř, Závišův kříž, rajská zahrada nebo gotické sklepy, všechno už čeká na návštěvníky," doplnil převor. Výstava bude oficiálně zahájena dnes ve Freistadtu. V pátek své první návštěvníky přivítá Freistadt, Bad Leonfelden, českokrumlovské Regionální muzeum a Vyšší Brod.