Opravit potřebují chodníky, některé ulice, mosty, především most Eduarda Beneše, který je v havarijním stavu, zimní stadion a další evergreeny.

Hůře už se ale na opravy hledají peníze. V listopadu může Český Krumlov podat žádost o dotace do takzvané 23. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad.

Podle oficiálních údajů má 23. výzva ROP Jihozápad finančně podpořit rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, ať už to bude například výstavbou turistických cest, modernizací zařízení určených pro lázeňské nebo ozdravné pobyty, či vznikem nebo rekonstrukcí kulturních nebo ubytovacích zařízení souvisejících s cestovním ruchem a podobně.  Pro Český Krumlov tedy takřka ideální kombinace.

„Dnes máme tři projekty, které by pro charakter této výzvy přicházely v úvahu," konstatovala místostarostka Jitka Zikmundová. „Nejpřipravenější je v tuto chvíli pokračování revitalizace prostoru takzvaného Třetího meandru řeky Vltavy. Vhodné by také bylo žádat o dotace na vybudování rekreační zóny u Hornobránského rybníku, tam ale nemáme připraven ani projekt, ani rozpočet. Vhodná by byla ovšem i rekonstrukce zimního stadionu. Tam ale také nemáme takovou verzi projektu, kterou bychom mohli do výzvy podat," dodala místostarostka.

Do první poloviny listopadu se totiž podle místostarostky takové projekty připravit nestihnou.
Politici se tedy rozhodli, že město se bude ucházet o peníze na zrekonstruování takzvaných Jižních teras vedle domku Egona Schieleho, růžové zahrady a prostoru kolem synagogy. To celé navazuje na už hotovou loňskou revitalizaci městského parku, už takřka opraveného domku Egona Schieleho, který má stejně jako opravu synagogy v režii Českokrumlovský rozvojový fond. „Zbývá tedy zrekonstruovat navazující Jižní terasy a myslím, že je vhodné, aby tak byl dokončen jeden celý prostor," shrnula místostarostka Jitka Zikmundová.

O peníze na opravy dlouhodobě zanedbaných ale krásných Jižních teras žádá Český Krumlov už několik let, ale zatím vždy marně. Právě tento neúspěch je nyní předností, protože projekt na opravy je hotov a stačí jej jen podat. Celkově by mohl Český Krumlov získat podstatnou část peněz, protože v případě úspěchu slibuje dotační titul až 85 procent částky na projekt. Podle dostupných informací by to mohly být skoro čtyři miliony korun.
Co se výhledu na nadcházející rok a oprav ve městě týče, pak by měly obsáhnout 13,9 milionu korun, z čehož podstatnou část 12,1 milionu investuje město podle Desetiletého plánu obnovy do vodovodů a kanalizací z peněz, které ušetřilo v dřívějších letech. Na zbylé opravy nebo přípravu dalších investic má v tuto chvíli 1,8 milionu korun.

Zastupitelé už přitom schválili investiční priority, kterými by měly být například komplexní rekonstrukce inženýrských sítí v Nových Dobrkovicích za dvacet milionů korun, zimní stadion bude potřebovat zatím alespoň 18 milionů, most Edvarda Beneše 17, některé opravy ve školách 14 milionů a například oprava opěrné zdi v takzvané Serpentině, která je také nutnou, si vyžádá určitě alespoň 13 milionů korun.