Z více než pětadvaceti milionů korun, které měli získat z páté výzvy Regionálního operačního programu (ROP), zatím Velešínští neviděli ani korunu.

Přestavbu objektu někdejšího kostela sv. Filipa a Jakuba ve víceúčelové kulturním centrum, na niž byly evropské peníze určeny, proto zřejmě ještě tento týden zastaví.

Na vině jsou nejasnosti kolem přerozdělování peněz z páté a šesté výzvy ROP, jehož oprávněnost vyšetřuje policie. „Se zástupci stavební firmy, jež rekonstrukci zajišťuje, jsme se dohodli, že dokončíme přípravné práce pro konzervaci stavby. Poté dělníci staveniště opustí,“ potvrdil ve středu starosta města Josef Klíma.

Doplnil, že za dva miliony korun, které měli Velešínští připraveny v rozpočtu jako spolupodíl k přislíbené dotaci z ROP, se z větší části proměnil interiér kostela. „Nové jsou podlahy, vnitřní instalace včetně rozvodů elektřiny, dostalo se i na výměnu oken,“ zrekapituloval Josef Klíma.

Kvůli neplánovanému přerušení prací snad nebude město muset platit dodavatelským firmám žádné penále. „Věřím, že se nám se všemi dodavateli podaří nějak dohodnout,“ podotkl velešínský starosta.

Jakmile bude mít v ruce podepsanou smlouvu o poskytnutí přislíbené dotace, je město připraveno v přeměně někdejšího kostela na kulturní centrum se zázemím pro výstavy, koncerty, infocentrum či internetovou kavárnu opět pokračovat.

Kdy to ale bude a zda vůbec, je v tuto chvíli těžké předjímat. Výbor Regionální rady, jehož členové mimo jiné rozhodují o výběru projektů, kterým bude přidělena dotace z ROP, totiž na posledním zasedání rozhodnutí o dalším osudu evropských peněz přerozdělovaných v rámci zmíněných výzev ROP odložil, neboť si nechal zpracovat právní analýzu různých variant dalších řešení.

„V mezidobí se uskutečnila řada jednání se zástupci ministerstev o možných východiscích,“ informoval včera Adam Kotalík, mluvčí Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

Připomněl, že Výbor Regionální rady se znovu sejde v pátek. „Jeho členové budou mít několik variant řešení včetně analýzy rizik, která z nich vyplývají, a budou se snažit nalézt na některém z nich shodu. Výsledek jednání však v tuto chvíli nelze předjímat,“ doplnil Adam Kotalík.

„Přístup vedoucích pracovníků ROP, zejména Výboru Regionální rady, považuji za tristní a vůči potencionálním příjemcům dotací velmi nezodpovědný,“ uzavřel starosta Josef Klíma.