Od rozšířeného kruhového objezdu U Trojice navede motoristy nový most přes Vltavu do 516 metrů dlouhého tunelu. Pod mostem bude zavěšena lávka pro chodce. Tunel se zařízne do skály a vyústí poblíž křižovatky pod nemocnicí, kde vznikne nový kruhový objezd.

Takové novinky, které by měly ulevit přetížené komunikaci Pod Kamenem a křižovatce u Porákova mostu, čekají na motoristy v Českém Krumlově už za pět let.

Tedy v případě, že se zástupci krajské samosprávy uvolí zařadit tento projekt do tzv. Bílé knihy prioritních dopravních staveb a pokud se na stavbu, jejíž rozpočet se pohybuje kolem 570 milionů korun, podaří získat dostatek financí.

„Částka na realizaci záměru dosahuje dvojnásobné hodnoty ročního rozpočtu města. Pokud bude projekt figurovat v Bílé knize, může na něj kraj snáze získat prostředky například ze státních zdrojů,“ zdůvodnil starosta města Luboš Jedlička, proč je pro město klíčové, aby kraj posvětil zařazení stavby do zmíněného seznamu.

„Věříme, že se krajské orgány budou naší žádostí zabývat ještě letos, aby se realizace záměru zbytečně nezdržovala,“ doplnila místostarostka Jitka Zikmundová s tím, že do karet Českokrumlovským hrají i výsledky studie proveditelnosti projektu, kterou si město nechalo zpracovat. Podle ní jsou ekonomické výnosy stavby dané především úsporami času a jízdních nákladů.

Jednoznačné „ano“ na požadavek Českokrumlovských však ve čtvrtek z kraje nezaznělo.

„Ulice Pod Kamenem a křižovatka u Porákova mostu určitě je z dopravního hlediska nebezpečná a provoz na ní jistě neodpovídá požadavkům 21. století. Na druhou stranu jsou náklady na stavbu obchvatu tohoto úseku nesmírně vysoké a kraj má ve své správě i stovky kilometrů dalších silnic,“ sdělil Deníku jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Výstavba tunelu má být podle studie proveditelnosti rozdělena do tří etap. „Nejprve bude postavena část A včetně nového mostu přes Vltavu u severního portálu tunelu, na to naváže etapa B u vyústění tunelu, jež zahrne i výstavbu okružní křižovatky pod nemocnicí, a nakonec přijde na řadu finančně a časově nejnáročnější fáze, a sice stavba samotného tunelu,“ popsal harmonogram prací starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Příprava na dálnici

Podle předběžného časového harmonogramu stavby by samotné práce měly začít po vyřízení všech nezbytných administrativních náležitostí v říjnu roku 2012. Zkušební provoz na novém silničním obchvatu má začít o dva roky později, přičemž kompletní dokončení je naplánováno na červenec roku 2015.

Pokud by se tento harmonogram i přes hrozby v podobě chybějícího kapitálu či nejrůznějších prodlev ve správních řízeních podařilo dodržet, mají Českokrumlovští reálnou šanci, že své město připraví na ještě větší nápor automobilů, který dopravní experti očekávají v souvislosti s plánovanou výstavbou dálnice D3 a navazující rychlostní komunikace R3 z Prahy do Dolního Dvořiště.

Horké chvilky však motoristé v okolí křižovatky silnice první třídy od Českých Budějovic ve směru na Kájov a Objížďkové silnice, jež je výpadovkou na Kaplici a Větřní, zažívají už nyní. Svědčí o tom i studie proveditelnosti obchvatu zmíněné křižovatky.

Podle ní přijelo vloni během jediného dne od Budějovic k Porákovu mostu 17 228 vozidel, přímo na mostě se pak během stejného časového intervalu potkalo dokonce 17 637 automobilů. Většinu z těchto vozidel by už za pět let mohl pojmout nový tunel.

Podle šéfa jihočeských dopravních policistů Lubomíra Veselého bude přínos navržené stavby nesporný, nicméně se prý jedná o polovičaté řešení.

„Současná dopravní situace v inkriminovaném úseku je nestandardní, a to nejen kvůli zvětralé skále nad silnicí Pod Kamenem, ale také proto, že propustnost křižovatky u Porákova mostu je na hranici únosnosti.

Průjezdnost městem by se však měla řešit komplexně, tedy nejen ve směru od Českých Budějovic na Kaplici a Větřní, ale také směrem na Kájov,“ uvedl Lubomír Veselý.

Jeho požadavky částečně řešil projekt tzv. severního obchvatu města, o jehož vybudování se snažila minulá politická reprezentace Českého Krumlova.

„Ze studií, které jsme si nechali zpracovat ale jasně vyplývá, že současné řešení v podobě nového mostu přes Vltavu a navazujícího silničního tunelu pomůže městu více,“ řekl Luboš Jedlička.

Až dvě třetiny automobilů projíždějících ulicí Pod Kamenem podle něj pokračují v jízdě právě ve směru na Kaplici a Větřní, zatímco silnice na Kájov je ve zvýšené míře využívaná pouze v letní sezoně.

„Navíc současný projekt je oproti severnímu obchvatu města, jehož rozpočet kolísal mezi dvěma a třemi miliardami korun, mnohem levnější,“ uzavřel starosta Luboš Jedlička.