Je ho ale třeba opravit. Přední Výtoň na to nemá. Tak nabídla prám k prodeji.

Vlastníkem převozní lodi je totiž Přední Výtoň. Loď už má mnohé za sebou a nutně potřebuje nákladnou generální opravu. Zastupitelé Přední Výtoně to zvážili. Vzhledem k tomu, že celková oprava by byla pro obec finančně neúnosně náročná, rozhodli se prám prodat. Frymburští zastupitelé na to konto pověřili starostu, aby zahájil jednání o odkupu prámu.

„Převoz ve Frymburku chceme pochopitelně zachovat, navíc historicky Frymburku patří, takže s otázkou další budoucnosti prámu nemáme problém,“ konstatoval starosta Frymburka Oto Řezáč. „Chceme převoz provozovat za rozumné ceny pro cestující a ceny tedy regulovat.“

To znamená, že provozování převozu není náš podnikatelský záměr,“ zdůraznil starosta.

Frymburští doufají, že vedení obce Přední Výtoň, se kterou mají Frymburští dobré vztahy a spolupráci, na jejich návrh přistoupí. „Pokud to dobře dopadne, budeme muset pak na opravu lodi rychle vyhlásit výběrové řízení, aby se vše včas stihlo a prám byl v červnu na lodě,“ přeje si Oto Řezáč.

Současný nájemce lodi převoz provozuje k plné spokojenosti Frymburských.

V případě prodeje městysi se Výtoňští mohou těšit na výhody. „Pokud pak poplují trvale bydlící obyvatelé Výtoně převozem do Frymburka, budou mít cestu zdarma, platit nebudou ani za kočárek či kolo a senioři starší 70 let za auto,“ slibuje Oto Řezáč.