Radslav je osada obce Černé v Pošumaví, v níž převládají rekreační objekty. V domku u zmíněné komunikace žije důchodce Jaroslav Kohout. Při chůzi se neobejde bez hole, navíc velmi špatně vidí.

„V srpnu večer jsem nesl prázdné kastrůlky na obědy sousedovi, který nám obědy vozí,“ vyprávěl Jaroslav Kohout. „Zrovna vynášel odpadky, tak jsem mu kastrůlky dal. Po cestě zpátky jel proti mně jeep s obrovským přívěsem. Uhnul jsem ke straně. Přejel, já se vrátil na silnici, udělal jsem krok, a hůl mi propadla do mřížky kanálu. Padl jsem na ruku.“ Při pádu si rozsekl loket, a protože se mu do rány navzdory ošetření dezinfekcí dostala infekce, skončil kvůli léčení posléze na dva týdny v nemocnici. Pojišťovna mu sice náhradu škody neuznala, ale o to nyní Jaroslavu Kohoutovi nejde. Upozorňuje, že se na kanálových mřížkách mohou zranit i další osoby. Jako první se obrátil na starostku obce. „Napsal jsem jí, co se mi stalo,“ řekl. „Přijela se na to podívat s nějakým pracovníkem. Prohlásila, že zakrytí kanálu je v pořádku. V pořádku ale není nic. Některé mřížky jsou položené špatně, a když do mezery v mřížce zajede dítě na kole, poletí vzduchem. Tady tomu klukovi se to stalo loni,“ představil místního osadníka, který jeho slova potvrdil.

Zdůraznil, že mu jde o to, aby se ty kanály daly do pořádku. Některé mřížky na okrajích vozovky jsou totiž otočené podél, a právě ty mohou být nebezpečné. „Jsou otočené, protože jsou prasklé,“ ukazoval Jaroslav Kohout. „Nedržely by tam, tak je otočili a dali na kraje. Na jednom kraji jsou dva a na druhém jeden. Když jede nákladní auto a třeba mírně na tom kanálu natočí koly, tak je odsune. V tu ránu je tam díra. Už dvakrát jsem to dával dohromady. Na kanálu nahoře ve svahu je to nejhorší. Do kanálu dole pod kopcem jednou spadlo auto, jeden soused tu díru zakryl prknem. Ty mřížky by se měly vyměnit všechny. Nebo, jak jsem říkal starostce, ať svářeč ty přelomené litinové mřížky podvaří nějakým materiálem. A dají je pak doprostřed, ne na kraj, kde je vždy největší zátěž. Nedá si to ale vysvětlit.“

Kvůli obavě, že se s kanály nic dít nebude, obrátil se Jaroslav Kohout na Dopravní inspektorát Policie ČR v Českém Krumlově. „Žebrování poklopu opravdu není natočeno správně,“ potvrdil dopravní inženýr Ivan Friedl. Na tuto skutečnost upozornil Obecní úřad v Černé v Pošumaví a poslal mu výzvu ke zjednání nápravy: Dvě kanalizační vpusti s mřížemi, kdy tyto mříže vpusti jsou nesprávně orientovány ve směru provozu vozidel nebo směru chůze osob s holemi, negativně ohrožují BESIP. Vtokový horní díl mříže uliční vpusti pro odvodnění pozemní komunikace musí být vodorovně umístěn ve vztahu k ose pozemní komunikace. Požadujeme ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích provést úpravu v takovém rozsahu, aby byla komunikace sjízdná a schůdná, a samotné užívání komunikace nemělo podstatný vliv na její uživatelnost, a dále nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat, zejména nemotorových účastníku sil provozu a chodců. Vyzýváme k odstranění uvedených komunikačních závad, a to co možná v nejkratší době.

„My se s tím budeme snažit něco dělat,“ odpověděla Deníku Irena Pekárková, starostka Černé v Pošumaví. „Rekonstrukce celé komunikace je v plánu, projekt už máme, ale jde o to, kde na ni sehnat peníze. Na komunikaci v rekreační oblasti dotace nezískáme.“ Pouze vyměnit mřížky podle starostky nebude dost dobře možné, takže ten kanál bude třeba zřejmě odbagrovat, a zasypat recyklátem, což situaci moc nevylepší. A s jeho vyasfaltováním počkat až na celkovou renovaci. „V tomto dosavadním stavu je ta cesta historicky nejméně 30 let,“ podotkla starostka. „Obec má projekt na opravu těchto komunikací, ale bohužel ne momentálně peníze na to, aby se do ní okamžitě pustila.“