Pracovníci Schwan Cosmetics CR společně vysadili tisíc stromků.

Od sázení v lesním komplexu Dubík s pracovníky lesů je neodradilo ani aprílové víkendové počasí, kdy se střídala sněhová chumelenice se sluncem. Lesníci předem připravili dvě oplocenky pro ochranu stromků před okusem lesní zvěří. „Do těchto oplocenek jsme společnými silami vysázeli 500 sazenic buku lesního a 500 sazenic dubu zimního,“ sdělil Miroslav Štoll, jednatel společnosti Lesy města Český Krumlov. „Veliké poděkování patří nejen zaměstnancům firmy, ale i vedení společnosti Schwan Cosmetics CR, které tímto krokem podporuje odpovědný přístup k přírodě a k životnímu prostředí. “

Tato pomoc navázala na sázení jabloní v aleji u zahrádkářské kolonie na Horní Bráně v roce 2018, na výsadbu ovocného sadu ve Vyšném a na obnovu kůrovcové kalamitní holiny z roku 2019. Po roční odmlce způsobené covidem vedení Schwan Cosmetics CR opět projevilo zájem podílet se na výsadbě sazenic lesních dřevin.

Lesy města český Krumlov letos vysadí celkem 50 000 stromků v pestré druhové skladbě tak, aby byly zachovány všechny funkce lesa.