Jak se kameny zpevněná stezka pro pěší povedla, můžete vyzkoušet při jarních procházkách. Všechny návštěvníky pak v kapli rád uvidí a přivítá Dalibor Uhlíř, který se spolu s Věrou Petrovičovou před lety dobrovolně ujal péče o tuto krumlovskou památku.

„Je to prima, že je ta cesta konečně opravená,“ řekl Dalibor Uhlíř, který po ní chodí prakticky denně. „Před zhruba patnácti lety byla ta cesta v pořádku. V roce 2010 se ale přihnala dešťová přívalová vlna, a ta ji během jednoho dne zničila,“ zavzpomínal. „Lidi pak museli chodit přes louku, mimo křížovou cestu. Když bylo mokro, nebezpečně to klouzalo.“ Nyní se mohou návštěvníci vydat na vrchol Křížové hory za každého počasí.

Jihočeští policejní preventisté vyrazili do skiareálu Lipno.
S radarem na sjezdovku. Policisté se na Lipně ocitli v obklopení lyžařů

„Místo je občany i turisty oblíbenou vyhledávanou lokalitou,“ uvedl Petr Pešek, vedoucí městského odboru správy majetku a investic. „Nově obnovená přístupová cesta problémy s dostupností kaple na vrcholu vyřešila.“

Dlážděná cesta je dlouhá 294 metrů a široká dva metry. „Bylo nutné provést výkopové a povrchové úpravy terénu,“ popsal postup prací Petr Pešek. „Na nově vybudovanou podkladovou část byla uložena kamenná dlažba z lomeného kamene. Kolem cesty budou ještě vybudovány odtokové žlábky. A až nastanou vhodné povětrnostní podmínky, necháme terén v okolí stezky srovnat a zatravnit. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu trvalou, vybírali jsme kvalitní materiály, aby cesta vydržela očekávaný zájem návštěvníků.“

Hodinový masopustní program si užili Kapličtí na náměstí. Karel Vavřík
Masopustní veselí v Kaplici diváky bavilo

Jednoduché lavičky k odpočinku zhotovené Daliborem Uhlířem najdou výletníci také u jiných kapliček křížové cesty. S vytvořením nové stezky mu přibyla další práce, protože, když po ní kráčí a vidí nějaký nešvar v podobě odpadků či projevů vandalství, nedá mu to, a dá to do pořádku. „To ale k péči o kapli na Křížové hoře patří,“ řekl. „Všechny návštěvníky vidíme rádi. V úterý do kaple přišli dokonce lidé až z Prahy. Čili cesta na Křížák je příjemná a připravená na jaro, stejně jako kaple.“

Oblíbená památka

Kaple Panny Marie Bolestné a svatého Kříže byla na Křížové hoře v Českém Krumlově postavena v roce 1710. Jde o kulturní památku České republiky, jež duchovní správou spadá pod českokrumlovskou faru. Od roku 2016 je poutní areál opět přístupný veřejnosti. Od roku 2019 z kaple po mnoha desítkách let zase nad městem vyzvání zvon pořízený z veřejné sbírky s finanční pomocí města.

Nová cesta je výhradně stezkou pro pěší. Motorová vozidla by jí poničila. Proto město apeluje na všechny, aby dbali zákazu provozu motorových vozidel, na který upozorňuje dopravní značka. Celkové výdaje na zbudování nové přístupové cesty vyšly město Český Krumlov na 3,3 milionu korun.