Až tři tisíce vojáků obývalo před desítkami let krumlovská kasárna. Město bývalá kasárna vlastní už třináct let. Najít vizi, jak je oživit a využít nebylo nijak jednoduché. Až před šesti lety se vedení města podařilo najít cestu, kudy se vydat. V areálu se v uplynulém roce odehrávaly úklidové a čisticí práce, údržba pozemků, komunikací a skladovacích ploch a na vybraných objektech i stavební práce. Zahájení nové výstavby bude možné až po schválení nového územního plánu Českého Krumlova na podzim 2022.

Vojenská minulost kasáren:
1919 armáda ČSR
1938 wehrmacht
1945 barákový tábor pro odsun
1948 ČSLA
1991 UNPROFOR
2008 brownfield

„V současnosti máme vypracovanou územní studii Nový Dvůr,“ uvedl místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann. „Tím jsme se dostali do zlomového bodu, kdy se přehoupneme z přípravné fáze územně plánovací dokumentace k tomu, že na základě studie můžeme začít pomalu jednat s potencionálními investory. Už víme, co jim můžeme nabídnout.“

Kdo si představoval, že novou výstavbu v celém areálu nalajnuje a nechá postavit město, je na omylu. Je to tak náročný a finančně nákladný úkol, že na něco takového Krumlov nemůže pomýšlet. Nicméně svou vizi má vytvořenou a nyní se bude snažit najít společnou řeč s investory.

Konference Brownfieldy v Českém Krumlově.
Brownfield v bývalých kasárnách promění Krumlovští v novou čtvrť

Zhruba před rokem Ateliér 8000 předložil zastupitelstvu master plán, neboli vizi, jak by mohl areál kasáren vypadat a přestavět se na novou městskou čtvrť. A nyní má město k dispozici územní studii, kterou A8000 nyní představil veřejnosti. „Pro nás je velmi důležité, jak na záměr budou reagovat obyvatelé Krumlova,“ vysvětlil Josef Hermann. „A další projednání studie bude na květnovém zastupitelstvu. Její součástí bude i nová bytová politika města.“

Územní studie rozděluje lokalitu bývalých kasáren do několika zón s rozličným charakterem bydlení. Přirozeným centrem se stane bývalý Schwarzenberský hospodářský dvůr, který bude plnit úlohu náměstí. Celou lokalitu protíná modrozelený pruh, čili pruh zeleně s vodním tokem, rybníčky a jezírkem, který by se stal koridorem spojujícím Český Krumlov s CHKO Blanský les a Kletí. Současně by řešil odtok dešťových vod ze svahů Kletě do Vltavy. Většina území je věnovaná bydlení v bytových, ale i v atriových a individuálních rodinných domech. Počítá se také s bydlením pro seniory, s rozmanitými službami, zelenými plochami na oddych a rekreaci, s podzemními parkovišti, zelenými střechami.

Druhá světová válka a Operace Anthropoid byl název akce, kterou připravilo KIC Velešín.
Velešínští připomněli operaci Anthropoid, likvidaci Heydricha a uctili své padlé

„Je to velký projekt, veliká příležitost pro Krumlov a na druhou stranu také veliká výzva,“ konstatoval architekt Martin Krupauer z A8000. „Český Krumlov má obrovskou výhodu, že je majitelem pozemků o 24 hektarech, navíc na velmi zajímavém místě. Území se bude proměňovat v několika etapách tak, aby pak lidé v dané lokalitě nebydleli na staveništi. Bydlení pro seniory by mělo být co nejblíže centru. My tady na obrázcích zhmotňujeme, jak by to mohlo vypadat, ale nemusí to tak vypadat.“

„Výstavba je navržena ve třech etapách,“ doplnil Josef Hermann. „Na základě konzultací zjistíme, jaká je poptávka investorů, do čeho by chtěli ukládat peníze. A podle toho budeme hledat cestu. A ovlivňovat ji směrem, abychom zde získali pro zájemce určité procento cenově dostupného bydlení. Chtěli bychom, aby zde vznikla velká porce nájemního bydlení. Není reálné, aby každý měl svůj byt, na západě je procento nájemního bydlení daleko vyšší než v ČR. Doba se mění, sázíme na atraktivnost místa, navíc spousta lidí dnes pracuje z domova, i když firmu mají jinde. V této chvíli nevíme, jaká bude poptávka, kterým směrem se to vyvine. Začít chceme s vytvořením modrozelené infrastruktury.“