Uzavírka potrvá do úterý 27. října. To znamená, že veškerá nákladní a kamionová doprava pojede přes Český Krumlov, a to v obou směrech. Dlouhé kolony a zácpa v Českém Krumlově jsou tedy na spadnutí.

Je to poslední plánovaná uzavírka před uvedením vozovky znovu do provozu.

Celkovou rekonstrukci mostu u Netřebic pro Ředitelství silnic a dálnic prováděla firma Edikt a.s., za cenu 24, 470 milionu korun bez DPH.

„Na mostě bude zdemolována provizorní železobetonová středová římsa, včetně záchytného systému na mostě a předmostí,“ vysvětluje Adam Koloušek, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic České Budějovice, co se na mostě bude dít během uzavírky. „Odstraněno bude pažení mezi první a druhou etapou stavby, následně budou doplněny konstrukční vrstvy v předpolí vozovkové konstrukce. Pod zbouranou římsou bude napojen izolační systém a doplněna ochrana izolace litým asfaltem. Pracovníci firmy také položí vozovkové souvrství na mostě a v předmostí. Instalace protidotykových zábran v místě mostní římsy nad železniční tratí bude probíhat také během uzavírky.“

Objízdné trasy zůstávají stejné, mění se pouze, jak již bylo řečeno, trasa pro náklaďáky. Čili vozidla do 3,5 tuny dál jezdí ve směru od Českých Budějovic přes Velešín – Velešín Nádraží – Markvartice – Zubčice – Kaplice Nádraží. Ve směru od Dolního Dvořiště v Kaplici Nádraží odbočí na Výheň a přes osadu Dlouhá dojedou do Velešína, kde se zase napojí na E55.

Nový výzkum zahajuje Biologické centrum Akademie věd ČR. Bude se týkat kovů v rostlinách.
Kvůli kovům v rostlinách se spojí vědci 30 zemí, povede je česká laboratoř

Po skončení úplné uzavírky budou na mostě pokračovat dokončovací práce, jako montáž záchytného systému na mostě a v předpolí a také bude doplněno dopravní značení. Tyto úpravy by měly být hotové do konce týdne. Doprava přes most nad železnicí bude obnovena během posledního říjnového víkendu.

Rekonstrukce mostu, přes nějž vede silniční doprava a pod ním železnice s vlakovou dopravou, nebyla jednoduchá. „Tato oprava byla o něco složitější,“ přitakal Adam Koloušek. „Důvodem bylo vedení elektrifikované trati pod mostem a také šířka průjezdu po mostě byla v tomto místě malá.“ A dodavatelská firma si musela poradit i s nečekanou komplikací. „Tou bylo utržení části krajnice vlivem nestabilního podloží,“ připomněl Adam Koloušek. „Svah bylo poté nutné zajistit. Problém s podložím se následně projevil ve druhé etapě oprav během odtěžování v předpolí. Nevhodné podloží se totiž muselo odtěžit a firma provedla hlubší sanace.“

Silnice na objízdných trasách dostaly během frekventovaného provozu docela zabrat. Zejména krajnice v některých místech bude třeba dát zase do pořádku. „Před zahájením stavby byla provedena pasportizace stanovených objízdných tras,“ říká k tomu mluvčí ŘSD. „Po dokončení stavby bude pasportizace udělána znova a zjištěné poruchy budou opraveny. Ředitelství silnic a dálnic se bude snažit opravy zajistit ještě během letošního roku. Bude však záležet na klimatických podmínkách.“