„Osvědčilo se nám schválit nejdříve rozpočtové provizorium a teprve v prvních měsících roku následujícího odhlasovat definitivní verzi rozpočtu,“ říká například Jiří Hůlka, starosta Horní Plané.

Výhodu má tento postup především v tom, že po Novém roce už obce a města vědí, jak na tom s příjmy a výdaji roku předchozího doopravdy byly, ale jasněji mají také často i v příjmech roku nového.

Investiční prioritou Horní Plané jsou v následujícím období kanalizace a čistička odpadních vod na Hodňově.

Rozpočty bývají zpravidla vyrovnané, pokud je rozpočet schodkový, měly by se tyto výdaje uhradit buď zapojením rezerv z minulých let nebo schváleným úvěrem či návratnou finanční výpomocí.

Určité změny v tomto ohledu nakonec těsně před hlasováním o novém rozpočtu hlásí z Vyššího Brodu. Město bude muset jít zřejmě do mínusu, přesněji do větších výdajů, než se původně očekávalo.

Důvod je prostý: „V letošním roce jsme měli připravenu řadu investičních akcí, ovšem museli jsme počkat na rozhodnutí o přidělení dotací,“ odůvodnil postup starosta Milan Zálešák.

A protože podstatná část těchto informací dorazila až ke konci volebního období, je vhodné a nutné přesunout připravené investiční akce do dalšího roku.

Priority Vyššího Brodu je dovybudování kanalizace v některých místech města a nový sběrný dvůr, což dá dohromady nutný výdaj kolem třinácti milionů.

„Frymburk připravuje rozpočet mírně přebytkový, v žádném případě do dluhu nepůjdeme, protože výdaje chceme řešit zapojením rezervy,“ sdělil v pondělí starosta Oto Řezáč. Hlavní prioritou bude podle něj v celém volebním období škola, která si vyžaduje zateplení a rekonstrukci.