Když v červnu roku 2010 podepsalo město Český Krumlov a Ministerstvo kultury smlouvu o poskytnutí třísetmilionové dotace, všichni čekali, že do čtyř let se tento zpustošený areál vzpamatuje a začne sloužit jak Krumlovákům, tak návštěvníkům města.  Výsledek? Devatenáctého srpna budou krumlovští radní rozhodovat o vypsání nového výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Podle informací z materiálů Ministerstva kultury, které má Českokrumlovský deník k dispozici, jsou v dosavadním výběrovém řízení chyby, které poskytovatel dotace nemůže akceptovat a ministerstvo požaduje nový výběr dodavatele. To už sice bylo jasné na jaře (Čk Deník 26.května 2013), ale vedení Krumlova doufalo, že se kontroloři z ministerstva po vysvětlení sporných bodů nechají obměkčit. Nestalo se tak. Ministerstvo naopak přitvrdilo a hrozí, že pokud nebude Český Krumlov respektovat jeho doporučení, neuzná mu až třetinu výdajů. Město by pak přišlo o desítky dotačních milionů a muselo by je hradit ze svého. A to by byla pro městskou kasu finanční katastrofa.

Ministerstvo kultury navíc ve sdělení českokrumlovské radnici uvádí, že má i vážné pochybnosti o tom, zda s takovým přístupem dokáže město celý projekt vůbec dotáhnout do zdárného konce 
i v prodlouženém termínu do konce června 2015.
Co se chyb ve výběrovém řízení týče, Krumlov se stále brání. Vše je podle mluvčí radnice Olgy Kneiflové v souladu se zákonem. Zadávací dokumentaci ministerští úředníci zprvu i schválili.

A na samotné výběrové řízení mohli i osobně dohlížet. „Každého jednání výběrové komise se mohl zúčastnit zástupce ministerstva, aby dohlížel na jednotlivé kroky a daná veřejná zakázka nemohla být zpochybněna. Přesto, že pozvánky na každé jednání, byly ministerstvu zasílány v dostatečném předstihu, žádného jednání se jeho zástupce nezúčastnil," sdělila Olga Kneiflová.
Aby zmatků nebylo málo, pak je nutné dodat, že Integrovaný operační program (IOP), z něhož dotace na opravu klášterů putuje, administrují dvě ministerstva, kultury a pro místní rozvoj. A zatímco Ministerstvo kultury doporučuje Krumlovu zrušit výběrové řízení, tak Ministerstvo pro místní rozvoj, které je v tomto dotačním titulu nadřízeným Ministerstvu kultury, je opačného názoru.

Trpělivost došla i vládě, která ač bez důvěry poslanců, stihla ještě 31. července nařídit, aby byla veškerá agenda IOP převedena z Ministerstva kultury právě na Ministerstvo pro místní rozvoj.
„Vzhledem k velmi neuspokojivému stavu čerpání prostředků z EU při využívání potenciálu kulturního dědictví v kompetenci Ministerstva kultury, jsme byli nuceni navrhnout převedení delegovaných činností zprostředkujícího subjektu (Ministerstva kultury) na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dlouhodobě se Ministerstvu kultury nedaří účinně řešit krizovou situaci. Věřím, že tento krok povede k nápravě," říká ministr pro místní rozvoj František Lukl.

Krumlovské průtahy totiž v republice nejsou jediné a podobně je na tom více projektů. Jedním z důvodů, proč se tak stalo, jsou podle sdělení Ministerstva pro místní rozvoj i časté personální změny, s čímž souvisí proměnlivost názorů a stanovisek v obdobné věci. Dlužno dodat, že zásadní obrat Ministerstva kultury k výběrovému řízení na krumlovské kláštery nastal právě po takových personálních změnách.

Co na to vedení Českého Krumlova? Starosta Dalibor Carda opakovaně ujišťuje, že vytýkané chyby chybami nebyly, jen jiným právním názorem na věc. V tuto chvíli se ale město zřejmě bude muset sklonit a podřídit se požadavku o vypsání nového výběrového řízení. „Převedení agendy není jednoduché a může trvat i půl roku. Zatím nám bylo doporučeno, abychom se ještě řídili požadavkem Ministerstva kultury," shrnul Dalibor Carda.