Setkání zahájil farář Pavel Šimák. A návštěvníci si poslechli koncert v podání zpěváků manželů Voráčkových a sester Remiášových. Peníze ze vstupného budou použité na opravy kostela.