Hořice na Šumavě – Městys, kterému se také říká Brána na Šumavu, se v červnu stane na tři dny jedním z nejdůležitějších center křesťanských tradic v Evropě. Program kongresu Europassion 2023 nabídne slavnostní pašijové představení i přednášky, vnitřní i venkovní výstavy věnované historii i současnosti pašijových her a dojde i na znovuodhalení zapomenutého památníku všem nositelům této tradice. Účastníci také uvidí unikátní promítání fragmentu historického filmového záznamu Hořických pašijových her z roku 1897, což je druhý nejstarší film natočený ve střední Evropě. Na území Jihočeského kraje půjde o jednu z největších akcí roku, počítá se i s mezinárodní účastí.

Hořičtí původně plánovali při této významné události otevřít nové muzeum pašijových her ve zrekonstruované faře na náměstí, ale to se nepovede. „Vybudování muzea máme pořád v plánu, ale musíme na to sehnat peníze,“ sdělil starosta Hořic na Šumavě Martin Madej. „Sháníme dotace. Zdržely nás administrativa kolem rekonstrukce fary a stanovisko památkářů, čili do kongresu to nestihneme. Stavební povolení už máme, ale o půl roku později, než jsme potřebovali. Na druhé straně ale zase zrestaurujeme památník divadla pašijových her a křížovou cestu, která tam blízko vede lesem. To bude také hezké.“ Památník stál před původním divadlem. Stojí tam dodnes u parkovišť v podobě asi čtyřmetrového „očesaného“ kamenného sloupu. „Chybí mu sokl,“ popsal jeho současný stav Martin Madej. „A všechno, co na něm bylo, nápisy, nechali komunisté otesat. Památník obnovíme. Práce začnou na jaře, hned jak to půjde.“

Policie událost šetří na Střední umělecko průmyslové škole sv. Anežky v Českém Krumlově.
Policie evakuovala některé žáky krumlovské školy. Zadržela studenta s nožem

Událostí kongresu bude i promítání historického filmu o pašijových hrách v Hořicích. O významný objev, který bude cenným skvostem hořického muzea, se zasloužil Martin Neudörfl junior, mimo jiné kromě pašijí i člen krumlovské granátnické gardy, který ve španělských archivech objevil tři fragmenty vzácného ztraceného historického filmu z hořických pašijí. „Je to bratry Lumiéry první natočený film v Evropě, navíc točený v Hořicích,“ řekl Miroslav Kutlák ze Společnosti pro zachování pašijových her.

Hořické pašije jsou proslulé, vznikly už ve 13. století a mají jeden z nejpočetnějších hereckých ansámblů, kdy v představení vystupují desítky ochotníků. Společnost pro zachování hořických pašijových her chce dosáhnout toho, aby se hořické pašije dostaly na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Kongres Europassion 2023 se v Čechách uskuteční poprvé. Přijede více jak 300 delegátů pašijových společností napříč Evropou a dalších významných hostů z řad čelních představitelů politického, kulturního i duchovního života.

„Kongres Europassionu je skvělá možnost prezentovat v evropském měřítku tuto krásnou a specifickou, křesťanskou tradici, tak zdařile umělecky a osobitě uchopenou právě obyvateli Hořic na Šumavě,“ dodal Martin Madej.