„Právě tu máme projekt Edison, z různých zemí světa se k nám sjelo sedm studentů," uvedla Jiřina Staňková, zástupkyně ředitelky kaplické střední školy.
„Jsme univerzitní studenti," řekla jedna z účastnic projektu, Anzhela Hryshkevych z Ukrajiny, „a prezentujeme tu naše země a naši kulturu." „Jsme tady v Kaplici celý týden," doplnil dvacetiletý student architektury z Jordánska Omar Salameh. „V České republice strávíme celkem šest týdnů."

„Jsme členové univerzitní organizace AIESEC a tenhle projekt jsme si vybrali, protože jsme chtěli představit naši kulturu a poznat novou," vysvětlila Ana Sofía Camargo Montenegro z Panamy, devatenáctiletá studentka visuálních umění. „Těším se na nové zážitky a nové přátele a doufám, že získám nový pohled na život, proto jsem se do projektu zapojila," dodala.

Studenti ze zahraničí na vlastní kůži poznávají i život v českých rodinách. „Dvě z nás bydlíme v rodině, u jednoho studenta a v rodině učitelky," přiblížila Ana Sofía Camargo. „Ve škole pak každý den máme přednášky o kultuře naší země, o její historii nebo politické situaci."

Čtvrtek byl zasvěcen zvykům a národní kuchyni. „Angela a já jsme si přivezly národní oděv," doplnila studentka z Panamy, „právě si vyrábím ozdoby z korálků do vlasů."

Možnost procvičit si angličtinu a seznámit hosty s tím, jak probíhá výuka, využili i studenti sexty gymnázia. „Pro stážisty si připravili prezentaci z fyziky, kterou měli dělat v češtině, ale sami navrhli, že ji udělají v angličtině, aby jí naši hosté rozuměli," pochválil učitel fyziky Radek Brůžek své svěřence, kteří přednášeli o krystalografické soustavě.

Skupina studentů se příští týden přesune na gymnázium do Českého Krumlova a v následujících týdnech navštíví i další školy v zemi.

Autor: Zuzana Gabajová