„Objekt je postaven, zkolaudován a řádně k danému účelu využíván. Kontrolní proces vedený kontrolním oddělením Úřadu Regionální rady soudržnosti Jihozápad celý projekt shledal v pořádku a uvolnil námi předinvestované prostředky,“ konstatoval starosta Oto Řezáč.

Stav, dispozice i účel objektu tak, jak stanoveno obecně platnými podmínkami, musí být takto zachován po dobu pěti let.