Podle petentů tyto projekty ohrožují chráněné druhy živočichů, zaberou 25 hektarů krajiny, kde bude vykáceno 15 hektarů zdravého lesa. Hrozí eroze na odlesněných pozemcích, znečištění ovzduší, sníží se schopnost krajiny zadržet vodu, ohrozí se zdroje pitné vody, zvýší se hluk, sníží se atraktivnost krajiny a další.

Avšak pro Loučovice je rozšíření lipenského skiareálu směrem k jejich obci důležité. Je to první krok k cíli přivést do Loučovic turisty a pro místní pracovní příležitosti. Dvě nové, na sebe navazující lanové dráhy a sjezdovky, jedna kratší, druhá delší, by měly v budoucnu vést z lipenského skiareálu směrem k železniční trati Rybník – Lipno nad Vltavou a k Loučovicím. Podle této vize pak zájemci o lyžování budou moci jako zázemí a ubytování využívat i Loučovice. Budou moci za lyžovačkou přicestovat vlakem, nebo zaparkovat auto v Loučovicích, nasednout do vlaku Lipenka, který je doveze prakticky až k lanovce, díky níž se dostanou přímo na sjezdovky lipenského skiareálu. A až se budou vracet zpátky, stačí sjet na lyžích až k vlaku.

Projekt rozšiřování sjezdovek prošel kompletním posouzením vlivu stavby na životní prostředí, čili řízením EIA a získal souhlasné stanovisko.

„Projekt byl nejdříve napaden v územním řízení, kvůli tomu, že není zpracován posudek na dopad životního prostředí EIA,“ řekl k tomu starosta Loučovic Jan Kubík. „Územní řízení bylo tedy zastaveno a byl zahájen proces EIA. Všechny spolkem uvedené dopady byly v tomto dokumentu posuzovány a nebyly prokázány. Spolek není evidentně se závěry EIA spokojen, tak se nyní snaží použít petici.“

„Naše společnost postupuje při přípravě modernizace skiareálu transparentně a v souladu se všemi zákony,“ vyjádřil se ke snahám spolku Lipensko pro život Matěj Kratochvíl, jednatel společnosti Lipno Servis. „Pro účely ochrany zájmů přírody jsou nastavena velmi přísná pravidla, která jsou projednávána za účasti všech dotčených orgánů i veřejnosti. Těmi jsou v petici zmiňované Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, územní plány obcí, posuzování podle zákona č. 100/2021 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Všechny ve výzvě uváděné negativní vlivy byly odpovídajícím způsobem vyhodnoceny. Pokud jsou navrhované projekty v souladu s těmito zákonem stanovenými požadavky, není možné tolerovat výzvy spolku k porušování těchto zákonných procesů při povolování staveb jen proto, že se to nelíbí radikálním aktivistům. Ohrazujeme se proti trvalému napadání rozvoje Lipenska, které zásadně poškozuje místní obyvatele, podnikatele a další subjekty, kteří jsou na rozvoji Lipenska bytostně závislí – na rozdíl od chatařů z Prahy a z jiných míst.“

Záměr obce Loučovice
„Záměr je součástí dlouhodobé strategie rozvoje obce,“ vysvětlil již dříve starosta Loučovic Jan Kubík. „Loučovice vznikly jako čistě průmyslová obec. V roce 2010 po krachu papíren a následného krachu pily zůstala obec bez jakékoliv výroby a zmizelo tu mnoho pracovních míst. To provázela řada negativních jevů. Vznik velké nezaměstnanosti až po odliv obyvatel, patologické jevy.“ Obrovské loučovické papírny byly zdemolovány a zůstaly po nich velké prázdné plochy. Intravilán obce dnes tvoří zhruba šest hektarů brownfieldů, tj. 30 procent zastavitelného území. Na jejich využití se nenašlo nic jiného, než využít potenciálu rozvíjejícího se Lipna. Pro obec je proto lipenský areál velmi důležitý, stejně jako místní vlaková doprava. Postupně chtějí v obci vybudovat turistickou a občanskou infrastrukturu.

Záměr stavby sjezdovek je začátkem desetileté práce Loučovic pro rozvoj jejich území a budoucí perspektivy. Nicméně ne všichni obyvatelé Loučovic smýšlejí stejně. „Podepsal jsem petici, že jsem proti tomu,“ řekl Pavel Pavlík, invalidní důchodce z Loučovic. „Nelíbí se mi to. To je samé lobby, montují se do toho Pražáci. Pokazili nám tu chytání - já jsem rybář - protože postavili cyklostezku dva metry od vody a tím pádem se tam chytat nedá. Nelíbí se mi to, vyvlastní lidem zahrádky, z Lipna se roztahují až moc. Lidi jsou tu naštvaní. Nevěřím, že by pak vznikla pracovní místa pro Loučovické.“

„Myslím, že Loučovice nemají zapotřebí, aby se směrem sem rozšiřovaly sjezdovky,“ mínila dvaačtyřicetiletá Petra. „Pro nás tu nejsou zapotřebí. Turisté mi nevadí, ale vadí mi rozšiřování sjezdovek a těžení lesa. Že budou ničit přírodu.“

Šestačtyřicetiletý Jan Doušek je jiného názoru: „Je to sporné. Někteří lidé z Loučovic to nechtějí, nechtějí, aby se tu stavělo, ale zase by se Loučovice mohly rozvíjet a ukázat se. Díky turistice by se trochu prosadily a měly by z turistického ruchu peníze. Místní se bojí, aby tu z toho nevzniklo město. Mně se ten projekt zamlouvá. Obec peníze potřebuje a přinese to prospěch všem.“

Podobně smýšlí i Monika Hošková: “Já bych celkem vítala, aby sem přišli turisté. Myslím, že by Loučovice potřebovaly oživit.“

„Mně se ten projekt určitě nezamlouvá,“ řekla šestačtyřicetiletá Markéta Danišová. „Protože se kvůli tomu odstraní plno lesů, příroda už není taková, jako bývala. Po turistech moc netoužím. My jsme byli vždy takoví mimo turismus. Je tu řeka, Čertovka, chráněná krajinná oblast a podle mě bude nejlepší, když to zůstane tak, jak to je.“