Na to, jakou získala po rekonstrukci budova městského úřadu ochranu proti ptákům, kteří hledají, kde by si mohli postavit hnízdo, upozornila čtenářka Deníku už na počátku léta. „Už dva týdny sleduji boj jiřiček s ostrými jehlami, které nainstaloval městský úřad na svoji budovu u rybníka na Horní Bráně. Jiřičky tam léta hnízdily, bylo krásné je pozorovat. Úředníci to však vyřešili jednoduše. Stará hnízda shodili a náhradním řešením se staly jehly kolem oken a zdí celého baráku!“ pobuřuje ji. „Podle ornitologické společnosti je to protizákonné a hlavně to nás, poplatníky, stálo mnohem víc peněz, než kdyby tam dali umělá hnízda nebo ochranné destičky, když už úředníkům vadí, že jim asi měsíc jiřičky kakají na parapet.“

„Paradoxem je, že letos byla jiřička vyhlášena kvůli ohrožení ptákem roku,“ připomněla všímavá čtenářka. Nutno podotknout, že jeden pár jiřiček si nad oknem úřadu hnízdo přece postavil, a to i navzdory hrozivě se ježícím bodcům namířených proti ptáčkům.

Takováto ochrana se jistě nemůže zamlouvat přinejmenším pracovníkům odboru životního prostředí. Stavební firma, která budovu rekonstruovala, sundala zhruba pět opuštěných hnízd již na podzim.

„To jest v mimohnízdním období,“ říká vedoucí odboru Vlasta Horáková. „Čili v souladu se zákonem na ochranu přírody a krajiny. Podle metodického výkladu Ministerstva životního prostředí je možné hnízda odstranit po vyhnízdění, kdy jsou již prokazatelně opuštěná a nevyužívaná za předpokladu, že jsou si dané druhy v další sezóně schopny postavit hnízda nová,“ vysvětluje „To plně platí pro jiřičku, pro kterou není problém si v každé sezóně postavit hnízdo. O instalaci zábran však nerozhodoval odbor životního prostředí a vzhledem k tomu, že se nejedná o zakázaný způsob ochrany, nemáme možnost, jak rozhodnutí vlastníka změnit. Kolegy z odboru investic jsme o záležitosti opakovaně informovali včetně možnosti instalace jiných forem ochrany.“

To potvrdila stěžovatelce i Česká inspekce životního prostředí. Ostré jehly se tedy na budově ježí dál.

Nicméně město se přece jenom snažilo pro ptactvo něco udělat. „V rámci této investiční akce osadilo v souladu s vyjádřením odborné organizace pro ochranu ptactva pět umělých ptačích hnízd pro jiřičky na fasádu objektu, jako náhradu za odstraněná hnízda ve výklencích,“ doplnil Petr Pešek, vedoucí odboru správy majetku a investic. „A zajistilo také hnízdění pro rorýse, neboť tento ptačí druh zde byl rovněž před pracemi jako doma.“

Lidé tyto ptáčky vyhánějí proto, že znečišťují parapety a fasády. Jiřičky hnízdí také na budově Městského úřadu ve Vyšším Brodě, kde pro ně ale zatím mají pochopení. „Letos tam hnízdí mraky jiřiček,“ přitakal starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák. „Hlavně na budově zezadu. Parapety tak máme plné trusu, budeme mít co uklízet. Nijak ale jiřičkám v hnízdění nebráníme. Lidé je hodně sledují, chodí se na ně dívat. Vyhnali jsme tyto ptáky z jejich přirozených hnízdišť, tak co s nimi…? Hnízda zatím likvidovat nebudeme.“