Proti mobilním stěnám se už se na jaře letošního roku mezi obyvateli města zvedla vlna nevole, která vyústila v protestní petici. Jak by takové montovatelné stěny, jejich ukotvení a rozmístění v případě velké vody mohlo vypadat,  si můžete prohlédnout na nákresech vystavených nyní až do konce ledna ve vestibulu českokrumlovského městského úřadu. A nejen tam. Prakticky totožný systém teď lidé mohou vidět i na vlastní oči při montáži nového jezu vedle Krumlovského mlýna pod Plášťovým mostem. Hliníkové, masivní a vodotěsné pásy zasunuté mezi několik pilířů tvoří poměrně bytelnou hráz proti vodě, která by se jinak převalila do samotné stavby jezu.

Zhruba takto by měla tedy 
v budoucnosti vypadat mobilní protipovodňová ochrana historického centra Českého Krumlova, pokud ji jako čtvrtou fázi celého projektu město odsouhlasí. Nicméně včera starosta Dalibor Carda konstatoval, že při velkém odporu proti vůli občanů nepůjde.
„Teď upozorníme obyvatele na výstavu na městském úřadě, potom sepíši dopis lidem 
v záplavové zóně a zeptám se na jejich názor," naznačil další kroky Dalibor Carda. Krumlov má za sebou už bagrování Vltavy a vydláždění břehů, právě se staví nový, sklopný jez.

Na to by měly navazovat práce na kotvících patkách a izolačních stěnách v zemi, které by měly zabránit průsaku vody do míst za montovatelná hrazení. O jakou část centra města přesně jde, ukazují vystavené plány a mapy.

Poslední etapou celého komplexu protipovodňových prací na Vltavě v centru města by mělo být osazení zpětných klapek na výpustích z kanalizace. Proti tomu lidé už neprotestují.
„Povodí Vltavy nás žádá, abychom co nejrychleji tuto část uzavřeli a dali jim na vědomí, kterou část protipovodňových opatření budeme realizovat," dodal včera Dalibor Carda.

Podle stanoviska investora, tedy Povodí Vltavy, které si občané mohou přečíst na vyvěšených materiálech v městském úřadě, by ale odmítnutí mobilních hrazení, tedy takzvané čtvrté etapy, znamenalo, že v případě velké vody by mohl být Český Krumlov zatopen identicky s rokem 2002. Výška vodní hladiny bude sice menší, díky už provedeným úpravám koryta Vltavy, ale asi jen maximálně o 1,1 metru. Český Krumlov by tak byl chráněn jen do takzvané úrovně Q5, což by měla být pětiletá voda.