5 718 vakcín Pfizer jde na přeočkování, na první očkování zbývá 3 642 dávek. "U Moderny je problém, že další dávky nám přijdou až po 9. dubnu, proto si teď musíme opravdu nechat 2 900 dávek na přeočkování," vysvětluje hejtman. "Ta sice nebudou v tomto týdnu, ale máme je rozplánované u lidí, kteří už první dávku dostali a musí do 9. dubna dostat druhou." Na první dávky tedy půjde pouze 2 300 dávek Moderny. A také všech 1200 dávek AstryZenecy. To tedy znamená 7 142 nově očkovaných Jihočechů tento týden. "Bohužel je to pořád mnohem méně, než jsou naše kapacity. To je tak práce na jeden den plného provozu našich OČEK," posteskl si.

Očkování seniorů

V kraji pokračuje očkování druhými dávkami i u seniorů, bude jich 5 718. Ve všech OČKÁCH se dál očkují prvními dávkami senioři starší 70 let. "Tento týden na to použijeme naprostou většinu vakcín. Dělíme to opět po okresech tak, abychom v každém okresu uspokojili zhruba stejné procento čekajících," dodává Martin Kuba. "Opět chci zopakovat, že systém řadí lidi podle věku a rodných čísel. Takže Jihočeši, kteří jsou například ročník 1949 nebo 1950 ještě čekají, i když se registrovali třeba hned 1. března. Je to prostě jen tím, že je v řadě více “starších” zájemců o očkování. Mějte tedy prosím trpělivost."

Očkování pedagogů

Z celkových 9 500 registrovaných pedagogů a dalších školských pracovníků zbývá naočkovat cca 2 700 z nich. Očkovalo se od nejstarších, takže teď zbývá jen ta mladší třetina pedagogů. V některých okresech už ale tento týden budou naočkovány úplně všechni. Nejvíc, cca 1 900, jich zbývá ještě na Budějovicku, nejstarším je 48 let. "Budeme dál pokračovat, ale nechceme zastavit nebo zásadně zpomalit očkování seniorů. V neděli by mělo být už registrování pedagogů zastaveno," upozorňuje hejtman.

Očkování u praktických lékařů? Rychlejší v OČKU

Celou dodávku vakcín AstraZeneca, tedy 1 200 dávek, tento týden dáváme k dispozici pro praktické lékaře. Ti by měli dál pokračovat v očkování seniorů, kteří se z nějakých důvodů nemohli dostat do našich OČEK, a dalších seniorů zaregistrovaných v jejich ordinacích. Snažíme se dávky dělit, abychom co nejvíce uspokojili ty lékaře, kteří mají zaregistrováno nejvíc seniorů nad 80 let, a zásobovali oblasti kraje, odkud je třeba do okresního OČKA dál. "Dodávky AstraZeneca jsou teď takto nízké a budou i v příštích týdnech," dodal šéf krajského vedení. "To bohužel neumíme ovlivnit. Není to chyba kraje, že by nechtěl praktikům vakcíny dávat, není to ani chyba praktiků, je to prostě dáno malým množstvím dodávek vakcíny AstraZeneca. Říkám to hlavně proto, že pokud je někomu třeba 75 let a více a čeká na vakcínu u svého praktika, tak při těchto dodávkách vakcín můžete být v této chvíli rychleji naočkováni v OČKU."

Registrace chronicky nemocných

Tento týden by od středy měla začít také registrace lidí mladších 70 let, kteří jsou se svým onemocněním léčeni v nějaké odborné ambulanci. "Pokud se někdo léčí v odborné ambulanci s některou z uvedených diagnóz, tak se může obrátit od středy na svého lékaře. On by jim měl poskytnout PIN kód k registraci. Pacienti se pak sami zaregistrují a zaškrtnou kolonku, že jsou chronický pacient. Na očkování bude třeba mít pak u sebe lékařskou zprávu, aby nedocházelo k podvádění," dodává Martin Kuba. "Registrační systém bude pacienty také řadit podle věku, tak je třeba vnímat, že registrace neznamená automaticky to, že během pár dnů dostanete termín. Těch vakcín je zatím prostě pořád málo."

Zde je seznam diagnóz, kterých se očkování týká:
* diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem
* obezita (BMI > 35 kg/m2)
* závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)
* závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)
* závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
* onkologické onemocnění
* stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
* závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)
* vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
* závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém