Pyrotechnik z Českých Budějovic pak skutečně potvrdil, že se jedná o munici z druhé světové války, a to o ruční granát M 36 Vécsey, jeden dělostřelecký granát ráže 2cm SprGr Flak a 0,1 kg pěchotní munice. „Pyrotechnik vše na místě zajistil,“ informovala mluvčí policie Lenka Pokorná. „A dva ruční granáty na bezpečném místě dálkově odpálil a zničil, protože by byl jejich převoz nebezpečný. Zbylou munici zajistil a odvezl ji k následné likvidaci. Při události nebyl nikdo zraněn ani nebyla způsobená žádná škoda na majetku.“