Internetové radio ICM, které je jedním z programových pracovišť českokrumlovské neziskové a obecně prospěšné společnosti Centrum pro pomoc dětem a mládeži, opět připravuje další projekt přeshraniční spolupráce.

„S hornorakouským rádiem Freis rádio Freistadt chystáme další společné mediakempy,“ přiblížil včera vedoucí radia Petr Prokeš. Princip je v tom, že se desítka mladých lidí z obou stran hranice sejde a připraví společné reportáže. Tentokrát to bude na téma Chápání a tolerance národnostních menšin v České republice a v Českém Krumlově, Rakouská mládež – trávení volného času a Protidrogová prevence v Českém Krumlově.

„První setkání jsme naplánovali na 20. a 21. června v Českém Krumlově,“ doplňuje Prokeš s tím, že další pak proběhnou v září a listopadu. Mládežníci tak vyrazí s diktafony po městě, připraví reportáž, kterou si poté sestříhají a odvysílají v internetovém radiu.

Zhruba k takovému principu směřoval podle ředitele Centra pro pomoc dětem a mládeži Vlastimila Kopečka celý smysl radia jako takového: „Chtěli jsme, aby se děti nebo mladí lidé mohli naučit pracovat s takovouto technikou, zkusit si sami zavysílat a poznat, co práce v médiích obnáší.“

Radio ICM je naprosto neziskovou záležitostí, plně odkázanou na rozpočet Centra, příspěvky města nebo kraje či ministerstva.