O třísetmilionovou dotaci na revitalizaci městských klášterů stojíme. To je signál, který vyslali českokrumlovští radní na svém prvním zasedání. Rada města totiž jednomyslně schválila pokračování před volbami tolik diskutovaného projektu.

Ten by měl do města přinést zhruba 325 milionů korun dotačních peněz z evropských fondů v rámci takzvaného Integrovaného operačního programu určených na opravy areálu klášterů minoritů a klarisek.

Peníze by měly z unie přicházet postupně během nadcházejících let a jsou určené pouze a jen na opravu dosud zanedbávaného historického skvostu, na kterém je podle některých odhadů v současné době investiční dluh kolem 150 milionů korun.

„Jde o naplnění povolebních koaličních jednání,“ okomentoval to starosta Českého Krumlova Dalibor Carda s tím, že všechny koaliční strany se shodly na tom, že Projekt revitalizace klášterů má probíhat, a to bez toho, aby v něm vznikla jakákoliv krizová místa pro město.

Tím jsou míněny různé podmínky a případné sankce za jejich nedodržení spojené s dotací. Právě tato rizika a způsob dosavadního pojetí prací na projektu se před volbami staly častým terčem kritiky jak bývalého starosty Luboše Jedličky, tak části opozice a tehdy i koaliční ODS.

Nyní tedy z radnice odchází na Ministerstvo kultury zpráva v tom znění, že Český Krumlov je připraven projekt realizovat a nic tomu už mu v tuto chvíli nestojí v cestě.

Rada města zároveň doporučila zastupitelům schválení převodu majetku, který v areálu patří Českokrumlovskému rozvojovému fondu, na město. Tento krok byl jednou z podmínek toho, aby Český Krumlov mohl dotaci vůbec získat. Zastupitele čeká toto hlasování příští týden. Vzhledem k tomu, že nově vzniklá koalice má v zastupitelstvu většinu, dá se očekávat, že tento bod by mohl projít hladce.

„Základním termínem je skutečně datum 31. května 2011, což bylo všem radním znovu připomenuto,“ doplňuje místostarosta Jitka Zikmundová. Během podzimní návštěvy ministra kultury Jiřího Bessera v Českém Krumlově totiž z jeho úst zaznělo jiné datum. Ovšem jediný termín, do kterého musí město získat stavební povolení na podstatnou část areálu, aby tím splnilo jednu z dalších podmínek získání peněz, je právě konec května příštího roku.