Zatímco dělníci bývalému kostelu sv. Filipa a Jakuba oblékají nový kabát, vedení města rozhodlo, kdo bude zajišťovat smysluplné využití zrekonstruované památky v samém srdci Velešína. Jak potvrdil starosta Josef Klíma, provoz infocentra, obřadní síně, kavárny i výstavních a koncertních sálů, které někdejší kostel pojme, bude zajišťovat Kulturní a informační centrum Velešín (KIC), tedy organizace zřizovaná městem.

Pro KIC, jež nyní na plný úvazek zaměstnává dva lidi a další pracovníky na částečný úvazek nebo tzv. dohodu, to bude mimo jiné znamenat nutnost přijmout další pracovní síly. „Provoz víceúčelového kulturního centra v bývalém kostele by měli zajišťovat dva lidé, a sice vedoucí infocentra, jenž se však bude starat i o celý objekt včetně zásobování kavárny, a servírka v kavárně, která bude zároveň provozní i uklízečkou,“ upřesnila ředitelka KIC Hana Růžičková.

Velikým krokem do neznáma je pro Velešínské především infocentrum, které ve městě dosud chybělo. „To je u nás doslova pole neorané, takže jej začneme budovat prakticky od nuly. Budeme muset například zpracovat nabídku ubytování, nechat vytisknout nové pohledy anebo vyrobit turistickou známku,“ popsala Hana Růžičková. Doplnila, že ve velešínském infocentru by výletníci v budoucnu měli najít informace o všech turistických atraktivitách celého mikroregionu Pomalší, užší spolupráci chtějí Velešínští navázat i se sdružením Hrady na Malši, které pečuje o hradní zřiceniny na Kaplicku.

„Bude to tedy doslova mravenčí práce. Ale jelikož infocentrum chceme pro veřejnost otevřít až příští rok před zahájením letní sezony a jeho vedoucí by měl do práce nastoupit již v září tohoto roku, budeme na vše mít relativně dost času,“ podotkla Hana Růžičková.

Do objektu, jehož první stavební kolaudace se uskuteční právě dnes, však budou mít příležitost zavítat i místní obyvatelé, tedy nejen turisté mířící do infocentra. V prvním patře objektu totiž bude vystaven unikátní model velešínského patriota Zdeňka Korbely, který zachycuje dřívejší podobu města.

„Ve vedlejší místnosti pak najde zázemí expozice věnovaná Velešínu. Ve druhém patře vznikne koncertní sál s pódiem, který ale bude využitelný rovněž pro pořádání příležitostných výstav. Pokud se podaří naplnit náš záměr, pak hned po oficiálním otevření víceúčelového kulturního centra zde budou moci zájemci prostřednictvím fotografické výstavy porovnat, jak objekt bývalého kostela vypadal před započetím rekonstrukce, během ní a jak jej šikovní řemeslníci proměnili v chloubu města,“ prozradila Hana Růžičková. Doplnila, že bývalý kostel bude poskytovat vhodné zázemí i pro pořádání různých školení či besed.

Na rekonstrukci bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba začali dělníci pracovat začátkem roku po dvanáctiměsíční pauze, zapřičiněné nejasnostmi spojenými s přerozdělováním dotací z páté výzvy Regionálního operačního programu. Právě z tohoto zdroje získali Velešínští na rekonstrukci památky 25,4 milionu korun. Práce by měly být dokončeny letos nejpozději 19. listopadu.