„Světélko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista k nám letos dorazilo již po třicáté první,“ doplnil Pavel Rožboud, ředitel ÚO Český Krumlov HZS Jihočeského kraje. „Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa.“

Na začátku této novodobé vánoční tradice plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.

V Betlémě, který leží na Západním břehu Jordánu, necelých deset kilometrů jižně od Jeruzaléma, letos světlo převzala 26. listopadu 2019 byla jedenáctiletá Victoria Kampenhuber z Enns v okrese Linec – venkov v Horním Rakousku.

„Victoria chodí do druhé třídy gymnázia v Ennsu. Již pět let je aktivní členkou mládežnické skupiny Červeného kříže, se kterým každoročně distribuuje světlo míru ve svém domovském kostele,“ přiblížil Pavel Rožboud.

„Je mi velkým potěšením pomáhat ostatním lidem,“ svěřila se sama Victoria, která také hraje na kytaru a ráda tančí. „Je tak hezké vidět, jak se tento malý plamen dotýká srdcí lidí. Přála bych si, aby se předával z ruky do ruky spolu s tímto světlem i mír.“

Do Česka se Světlo přátelství, jak byl betlémský plamen také nazván, dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a z rukou hasičů z hornorakouského okresu Freistadt bylo poprvé předáno českokrumlovským hasičům 23. prosince 1989 na celnici v Dolním Dvořišti.

V rožmitálském kostele během slavnostního předání světla vystoupil českokrumlovský sbor s Vánočními písněmi. Světlu požehnal pan farář Pavel Šimák z Kaplice. Světlo míru a přátelství si pak hasičské sbory rozvezly do svých obcí.