„Rezignoval jsem na pozici předsedy představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s.,“ řekl Jindřich Florián. „Je třeba říci, že výzva k mé rezignaci byla oprávněná. Nedokázal jsem beze zbytku plnit hejtmanova nařízení a několikrát jsem se řídil svým úsudkem, aniž bych hejtmana informoval.“

Jindřich Florián ocenil dosavadní práci zdravotníků a kolegů. „Jsem si jist, že většina z vás pracovala s maximálním úsilím ve prospěch našich nemocných. A v minulém roce jste dokázali jít v řadě případů za hranice svých povinností a možností. Na úkor svého pohodlí, volného času, rodiny. Všude, kde byly uši ochotné tomu naslouchat, jsem toto zdůrazňoval.“

Českokrumlovskou nemocnici dočasně povede člen představenstva Mgr. Vojtěch Remeň. Jindřich Florián se tak po dohodě s primářem Pavlem Hausdorfem zařadil zpátky mezi lékaře interního oddělení. „Pravděpodobně na zkrácený úvazek,“ dodal Jindřich Florián. „O mém nástupci jsem hovořil s hejtmanem jen obecně.“

A shrnul: „Předávám nemocnici ekonomicky silnou. Připomínám druhé místo v hodnocení finančního zdraví mezi 154 nemocnicemi v loňském roce. Předávám nemocnici, která má po Č. Budějovicích druhé nejvyšší platy v Jihočeském kraji. Nemocnici, která je velmi slušně a moderně přístrojově vybavená, přibližně z poloviny nová nebo rekonstruovaná. Předávám ovšem také nemocnici, kde chybí několik kvalifikovaných lékařů a mnoho středních zdravotnických pracovníků. Cíl vylepšit personální situaci se mi splnit nepodařilo. Předávám nemocnici, která s těmi zaměstnanci, kteří jí zůstali věrni, udělala ohromný kus těžké práce.“

Co bude nyní následovat? “Jak to teď bude dál, bych také ráda věděla. To musí říci pan hejtman,“ konstatovala předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic, a. s., Zuzana Roithová. „Myslím, že novým ředitelem by měl být někdo z nemocnice, někdo, kdo ji zná. Pan hejtman to s námi zatím nekonzultoval. V této situaci, kdy zůstali jenom tři členové představenstva krumlovské nemocnice, určitě není možné, aby to takto zůstalo natrvalo. Byla bych ráda, aby se to dořešilo co nejdříve.“

Rada Jihočeského kraje ve čtvrtek vzala na vědomí rezignaci ředitele českokrumlovské nemocnice Jindřicha Floriána. Ten tak z vedení nemocnice odchází k čtvrtku 28. ledna. Chod nemocnice však ohrožen nebude, protože představenstvo Nemocnice Český Krumlov je i při třech členech schopno činit všechna důležitá rozhodnutí. Potvrdil to hejtman Martin Kuba.

„Podle zákona má valná hromada společnosti, kterou je Rada Jihočeského kraje, do dvou měsíců od ukončení funkce pana ředitele – předsedy představenstva, zvolit nového člena představenstva. A nové představenstvo si pak ze svého středu zvolí nového předsedu,“ nastínil Kuba další vývoj ve vedení nemocnice.

Svou rezignaci nabídl ředitel Florián v půlce ledna, když se ukázalo, že budoval „očkovací depo“ pro příbuzné a známé zaměstnanců nemocnice a porušil tak očkovací strategii Jihočeského kraje.