Ředitelka jindřichohradeckého Gymnázia Vítězslava Nováka.Zdroj: archiv školy„Ale velmi sebekriticky musím říct, že jsme si zvykli docela rychle. Nejnáročnější byl asi první týden, protože jsme nevěděli, na jak dlouho ten nouzový režim máme. Jak dlouho musíme plánovat dopředu, abychom zajistili výuku alespoň v rámci možností. Ale naučili jsme se v tom chodit docela dobře a podařilo se nám sjednotit tři základní platformy,“ uvedla ředitelka školy Lenka Vetýšková.

Gymnázium komunikuje se žáky, rodiči i pedagogy prostřednictvím Google Classroom, což je asi nejčastější platforma, která se nyní na středních školách používá. „Někdo, včetně mne, jede přes centrum Microsoft Teams, které nabízí i možnost vést videokonference. A samozřejmě primárně je to Edupage, což je naše školní síť, na které jsme nejvíce a nejčastěji k vidění,“ doplnila ředitelka.

Někteří učitelé se pustili i do youtubingu. Natáčejí videa, která potom ředitelka vkládá na webové stránky školy. „Studenti tam najdou zajímavé odkazy a výklad látky především z fyziky, matematiky, češtiny nebo dějepisu. Musím říct, že vyučujeme všechny předměty v rozsahu týdenního učiva. Na tom jsme se všichni shodli, protože gymnázium patří mezi střední školy s všeobecně vzdělávacími předměty a nemůžeme upřednostňovat pouze některé z nich. Snažíme se tedy klást důraz na všechny, ale samozřejmě s velkým nadhledem a respektem k situacím, které v některých rodinách mohou být,“ zmínila Lenka Vetýšková.

Ředitelka gymnázia nemá od rodičů žádnou zpětnou vazbu, která by naznačovala, že je někde problém s připojením k internetu, že není k dispozici počítač nebo notebook. „Byli jsme samozřejmě připravení poskytnout a zapůjčit školní vybavení, pokud by nějaká taková situace nastala. Stávají se spíše příjemné okamžiky a zpětné vazby, kdy rodiče reflektují a děkují za to, jak jsme se k té situaci postavili. Pro nikoho z nás to není jednoduché, ale myslím, že jsme si cestu našli,“ řekla ředitelka.

Nejen její školu, ale i rodiče žáků základních škol, trápí v současné době především jednotné přijímací zkoušky, které zatím neproběhly. „Tam nám stále chybí datum. Podle dosavadních nařízení může proběhnout nejdříve čtrnáct dnů po návratu žáků do škol. Maturitní zkouška pak nejdříve za tři týdny. Ale všichni víme, že ta jednání na vládě probíhají v podstatě každý den a každý den může přijít nějaké nové rozhodnutí.“

Problémy řeší také maturanti, kteří zatím nevědí téměř nic o své budoucnosti. „Mám informace, že některé vysoké školy už avizovaly, že přijímací zkoušky budou přesouvat buď na konec června, nebo je posunou do prázdnin anebo až vyloženě na září. U vysokých škol až takový problém v přijímacím řízení není. Střední školy a víceletá gymnázia termín přijímacích zkoušek trápí teď opravdu nejvíc,“ myslí si Lenka Vetýšková.

Učitelé i žáci gymnázia také dostali možnost vyplňovat nasdílenou tabulku, ze které vedení školy vyčte zpětnou vazbu. „Ze začátku se pořád opakovaly stejné věci – chybí nám výklad, látky je mnoho, nestíháme. Takže jsme samozřejmě trochu zpomalili, vyladili jsme s kolegy rytmus a režim. A pokud teď přijde nějaká reakce, tak už je vesměs pozitivní. Mám velký respekt k žákům, k učitelům, k rodičům, protože teď si všichni saháme na své dno a zjišťujeme, že učitelství není tak úplně jednoduchá věc, jak se mnohdy na veřejnosti zdá,“ zakončila ředitelka Gymnázia Vítězslava Nováka Lenka Vetýšková.