Český Krumlov – „Tato výstava představuje vybrané práce nestora české vědecké ilustrace, a to se zvláštním zřetelem na Burianovy umělecké obrazové rekonstrukce z oblasti paleontologie, paleozoologie a paleoantropologie," říká Filip Lýsek, ředitel muzea. Dodává, že návštěvníci si mohou prohlédnout nejen originální díla, ale i vybrané paleontologické exponáty a užít si doprovodný program na terénní stanici experimentální archeologie.
Pravěk je aktuální také dnes a zítra v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově, kde je k vidění Krumbenowe – kupecká osada. Kupecká osada má podobu tržiště a dílen, kde skupiny a jednotlivci v dobovém ošacení předvedvádějí nejstarší řemeslné dovednosti našich předků od paleolitu po raný středověk. Návštěvníci zde mají možnost vidět například zpracovávání kamenných nástrojů, kůží, odlévání bronzových šperků a nástrojů, sklářství, textilnictví, keltské obřady a mnoho dalšího.
Navštívit můžete rovněž stálou expozici muzea, přibližující dějinný vývoj regionu i města od pravěku do konce 19. století.
Stále aktuální je také výstava ke stému výročí vypuknutí první světové války. Návštěvníci se pomocí fotografií, archivních dokumentů i trojrozměrných předmětů seznámí, jakým způsobem se válečný konflikt, který probíhal daleko od našeho regionu, promítl na Českokrumlovsku.
Muzeum nezapomíná ani na žáky základních a středních škol, kterým nabízí bohatou nabídku přednášek týkajících se našeho regionu.