Neutěšený stav vozovky při průjezdu městem by měl být brzo minulostí. Zatím tam sice nevznikne hladká nová vozovka, ale asfaltem budou pokryta místa výkopů. V květnu a červnu v ulicích Míru a Kaplická totiž společnost Čevak vyměňovala vodovodní řad. Potřeboval to jako sůl, byl starý 50 let a v havarijním stavu. Na to pak měla navázat rekonstrukce celého povrchu vozovky až k místu pod klášterem.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje měla rekonstrukci provést, až skončí stavba nového mostu v Těchorazi. „Zemina už by navíc byla dostatečně zhutněná, takže by nehrozily propady na vozovce,“ sdělil Jan Straka z infocentra. Jenomže nyní přišla zpráva, že na rekonstrukci vozovky letos nedojde. „Plán překazila zpráva, že Správa a údržba silnici letos nedostane dotaci, proto úpravu vozovky odsouvá na pozdější termín,“ konstatoval starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák.„Musíme se podle toho tedy zařídit. Nemůžeme vozovku ponechat vozovku dál v tom neutěšeném stavu. Tak v místě výkopů teď děláme asfaltový pás," dodal. 

Vedení města se na dočasné opravě vozovky domluvilo se společností Čevak.

„Čevak tedy nyní opravuje místa, kde vyměňoval vodovodní řad,“ řekl Milan Zálešák. Evropskou dotaci pozdržely formální nedostatky v žádosti. Investor informoval, že by na plánovanou rekonstrukci mělo dojít v příštím roce.