Památkově chráněný most přes Malši u Římova se měl po velké opravě, kterou financoval Jihočeský kraj, otevírat původně na konci srpna. Silnici nad řekou ale uvedou do provozu mnohem dříve. Pro spoustu řidičů to bude znamenat konec zdlouhavých objížděk.

Podle Hany Brožkové z oddělení informací krajského úřadu byly práce oproti harmonogramu zkráceny a zítra se koná kontrolní prohlídka. „Následně bude most uveden do předčasného užívání,“ uvedla Hana Brožková pro Deník. Podle stavbyvedoucího Jana Pelikána byly nad očekávaný rámec obnoveny třeba dávno zapomenuté a zazděné odvody dešťové vody z vozovky. V bílé barvě nyní most září jako pohádková stavba. Práce se týkaly komunikace, izolací, kleneb i zdí.

Důležité slovo měli památkáři. Ze šesti variant například vybírali společně se stavbaři, jakým způsobem se bude vnějškově upravovat omítka na mostě.

Vrty pro demoliční nálože byly jedním z překvapení, která čekala na stavbaře při rekonstrukci mostu přes Malši u Římova. Podle stavbyvedoucího Jana Pelikána vznikly dutiny v průběhu 2. světové války nebo možná po ní. Takzvaná stálá zařízení byla na pilířích a podobné prostory byly připravené i na začátku a konci mostu. Teď je sice armáda chtěla vidět, ale protože už jsou pro ni nepotřebná, byla naplněna injektážní hmotou.

Velká oprava památkově chráněného mostu znamenala i jinak návrat v čase. Třeba barvu a způsob svrchní úpravy omítek určovali nejen stavebníci. Podle Václava Hájka z budějovického pracoviště Národního památkového ústavu byl hlavním vodítkem při volbě nejlepší varianty nález vrstvy, která byla odhalena po sejmutí novodobých omítek z 20. a 21. století.

Stavebníci pak na mostě vytvořili šest „vzorků“ upravených různou technikou. Jako nejbližší původní technologii nakonec bylo vybrána úprava pouhou zednickou lžící. „Upuštěno třeba bylo od hlazení malty dřevěným hladítkem nebo štukování,“ zmínil Václav Hájek. Jako barva nejbližší pravděpodobnému originálu v době stavby (před rokem 1869) byl vybrán pískový okr. „Byl to nadstandardní přístup, se kterým jsem se moc nesetkal, vzácná spolupráce,“ komentoval ještě postoj stavebníků Václav Hájek.

Akce vyjde Jihočeský kraj na necelých devět milionů korun. Na izolace je použita hmota, která se třeba dává i v Anglii. Na vrchol mostních zdí se jako kryt vrátily kamenné desky. „Tohle má smysl dělat, obnovit, co naši předci postavili bez techniky,“ říká k ne úplně obvyklé zakázce Jan Pelikán a dodává, že jako doplněk mostu v nových časech by se hodila cyklostezka podél Malše.

Zkušební provoz na opraveném mostu by mohl začít v pátek odpoledne po kontrolní prohlídce. Nosnost mostu před opravou byla 13 tun, nyní bude normální provozní zatíženost činit 22 tun.