Byl pro ně připraven bohatý program, který se odehrával v různých místech školní budovy. Rodiče s dětmi procházeli školu a v učebnách se mohli dle libosti zapojit do různých aktivit. Čekalo na ně třeba zpívání, malování nebo sledování chemických pokusů starších žáků školy, přičemž na vše pochopitelně dohlíželi učitelé včetně ředitele školy Pavla Petra.

Každé z dětí obdrželo kartičku, na kterou sbíralo razítka za splněné úkoly na stanovištích. Sladké odměny nechyběly.

Pro rodiče to byla skvělá příležitost seznámit se s kantory a prostředím školy.

Blanka Marková