Rok co rok se tato situace opakuje i v případě rozdělování kulturních grantů určených na podporu akcí v Českém Krumlově. Letos prozatím rozdělilo vedení města mezi žadatele jeden a půl milionu korun.
Určitě neuškodí připomenout, že během několika posledních let bylo hodnocení projektů a uchazečů o finanční podporu založeno na tom, že v hodnotící komisi seděli odborníci, tedy lidé kulturou se zabývající. To ale často vedlo k určitému střetu zájmů, protože i oni sami žádali o podporu na své projekty. Předloni tento systém vedení města změnilo a projekty, které měly získat peníze, vybírali povětšinou zaměstnanci radnice. Nové zastupitelstvo ale i tento způsob podrobilo ostré kritice a tak se nyní vše vrátilo zpět do původních kolejí.

„Můj názor je jasný. Je to špatně. Vrátili jsme se do pravěku. Jestli někdo najde nějaký lepší způsob, jak rozdělit peníze, sem s ním,“ shrnula staronový princip místostarostka Jitka Zikmundová i když při popisu výběru projektů to vypadá, že objektivitě i v tomto případě bylo učiněno zadost. Členové hodnotící komise, kteří sami žádají o grantovou podporu, se ke svým projektům nemohou při hlasování vyjadřovat, dotyčný, jehož žádost je projednávána, odchází z místnosti a nehlasuje.
Je to v pořádku, či nikoliv?

Největší kritiku rozdělování grantových peněz takzvanými neodborníky vznesli před rokem nově zvolení radní za TOP 09 Tomáš Zunt a Martin Lobík. Jak vidí letošní rozdělení peněz Tomáš Zunt?  „Nehrajeme si jako v minulosti na to, že v takto malém městě zabráníme střetu zájmů. To je iluze. Ale snažíme se případné osobní zájmy a střety zájmů tímto hodnotícím systémem skutečně minimalizovat a získat co nejobjektivnější a nejodbornější podklady pro rozhodování rady a zastupitelstva,“ řekl.

Něčeho, co by se dalo nazvat klientelismem či protekcí, by se tedy podle něj neměli žadatelé, potažmo obyvatelé Krumlova, obávat. „Na hodnocení se podílí větší počet lidí s odbornými předpoklady či obeznámeností s danou problematikou, tedy členů dlouhodobě ustanovených poradních komisí rady města, kteří se dané oblasti dlouhodobě věnují a orientují se v ní,“ dodal Tomáš Zunt.

Pro úplnost je vhodné dodat, že půlmilionová finanční podpora Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Český Krumlov má svoji vl