close Lenka Schwarzová ROŽMBERK PLUS info Zdroj: Deník/ Zuzana Gabajová zoom_in Město, v čele se starostkou Lenkou Schwarzovou, vyšlo do nového roku s mírně schodkovým rozpočtem. „Tento model rozpočtu používáme už pět a je efektivní, jak se zdá. Naše opravy a investice mám v rozpočtu zanesené v plné výši, proto jsou výdaje o něco vyšší než příjmy, ale každý rok nám nabíhají takříkajíc do zásoby finance z dotací. Jsme totiž velmi úspěšní v čerpání evropských fondů. Na konci roku míváme finanční rezervu, kterou pak čerpáme,“ vysvětluje.

Několik milionů korun půjde na komunikace, které tvoří největší položku výdajové části rozpočtu, něco přes tři a půl milionu korun. „Máme přiznané dotace také na vodohospodářská zařízení a nové budovy,“ říká starostka. „Budeme dokončovat technologie vrtů, abychom byli hotoví do začátku turistické sezóny.“

Rožmberk nad Vltavou odebírá pitnou vodu z vodojemů, do kterých jdou povrchové nebo hloubkové vody. „Cestou povrchového sbírání vod neboli zářezů, které jsou kvůli suchu nejisté a riskantní, už jít nechceme, proto jsme zvolili hloubkové vrty,“ dodává Lenka Schwarzová. „Chceme se vyhnout nutnosti navážet pitnou vodu odjinud, v roce 2007 se například naváželo až dvě stě cisteren. Od té doby násobně vzrostl turistický ruch, přibyli i noví občané, takže jsme loni zrekonstruovali čistírnu odpadních vod a teď dokončíme posílení zdrojů pitné vodu, jelikož jsme ji museli dovážet dva roky za sebou.“

Nový vrt je na Metlici, což je osada zhruba kilometr od města, a také přímo v Rožmberku.

Rožmberští plánují letos postavit i nové dětské hřiště na Přízeři, kde budou i oblíbené workoutové prvky.

Nový územní plán

Zásadní investicí, od které si město hodně slibuje. Je nový územní plán. „Měli bychom ho letos dokončit, pracujeme na něm už asi tři roky,“ doplnila ještě starostka. „Chceme, aby město Rožmberk konečně zamířilo k prosperitě, a ne pomalému zanikání.“

Rozpočet města

Celkové příjmy v roce 2020: 14 726 000 Kč

Celkové výdaje: 17 021 325 Kč

Financování celkem: 2 295 325 Kč Více na www.mestorozmberk.cz.