Jihočeský kraj vybral před nedávnem dodavatele zmíněných investičních akcí a členkou výběrové komise byla i starostka Rožmberka Lenka Schwarzová, která nám sdělila další podrobnosti.

„Silnice bude po rekonstrukci pevná a stabilní a odkrytí vozovky nám umožní dodělat některé přípojky a nové propusti pro odvod vody. Náměstí chceme vrátit historický lesk ze starých fotografií. Celé, včetně chodníků až na okraj města, bude v kameni,“ uvádí starostka s tím, že městu se podařilo na jednu ze svých největších investic ušetřit peníze.

Vedení města pracovalo na přípravách intenzivně dva roky. Některé činnosti se podařilo skloubit tak, že přinesou městu významné úspory.

„Rozhodli jsme se obě akce, jak průtah, tak náměstí, vyřešit jedním výběrovým řízením, což nám uspoří čas i finance,“ říká Lenka Schwarzová s tím, že stejným způsobem byly vyřešena i tvorba projektové dokumentace.
„Spojili jsme vše pod jednoho architekta a získali tím výraznou slevu za projekt,“ uvádí. Zjednodušila se tím například také plynulost a termínová návaznosti obou akcí, které mohou mít i společný stavební dozor.
Výsledkem by měla být podle Lenky Schwarzové radost z vizuálního vjemu.

„Doba je složitá a stresující a lidé začnou brzy toužit po romantice,“ vysvětluje své snahy vrátit turisticky exponovanému městu přívětivou tvář. Současné komunikace totiž dosluhují a dokonce hrozilo na náměstí i propadnutí vozidla.

Stavba by měla vypuknout hned po skončení letošní turistické sezóny. Etapa od benzínové pumpy na vyšebrodské výpadovce k severnímu náměstí s provozovnami zaměřenými na cestovní ruch, přijde na řadu letos na podzim. Kopat se začne v září a pokud nebudou extrémní zimy, mohla by být letos také dokončena. Další etapa, příjezd od Českého Krumlova až po náměstí, přijde na řadu v březnu příštího roku.