Podobné otázky pokládali občané a podnikatelé z Rožmberka na pracovní snídani se starostkou města Lenkou Schwarzovou a zástupci dopravců a firmy, která se ujme rekonstrukce průtahu městem.

„Účast byla hojná, o setkání byl zájem,“ potvrdila Lenka Schwarzová. „Z debaty vzešel například i nápad, abychom na web dávali plán na deset dnů dopředu, aby se všichni mohli podívat, co se bude dít, a zareagovat na to, upozornit klienty apod.“

Oficiální objízdná trasa povede přes Frymburk a Lipno, bude se moci jezdit také přes Větrnou. „Zastávka autobusu na náměstí bude posunuta a z Vyššího Brodu k nám budou jezdit menší autobusy, které projedou mezi domy.“

Jedním z nejproblematičtějších bodů je podle starostky oprava můstku u vjezdu do města od Větřní. „Můstek u Rybářské bašty bude kraj opravovat ve stejné době, a tak jsme se se stavební firmou domluvili, že úsek ke křižovatce na Přízeř udělají co nejrychleji, aby auta mohla k baště, k obchodu a podobně.“

Celá akce by měla vypuknout 19. 3. „Podařilo se nám původní plány posunout téměř o měsíc dopředu a akce by měla trvat 90 dnů, do prázdnin by tedy mělo být hotovo,“ dodala.