„Kdybychom nedostali o pět milionů korun nižší příspěvek na státní správu, pak bychom dosáhli rekordního přebytku v běžném rozpočtu, a sice 34,5 milionu korun,“ říká starosta Dalibor Carda.

Reálný přebytek je tedy 29,4 milionů. Rozpočet je ovšem navrhován jako vyrovnaný a zmiňované peníze využije na splátky úvěrových jistin, což je nyní částka 7,2 milionu korun.

Nové vedení města připravilo ke schválení rozpočet na rok 2011, který by měli schvalovat zastupitelé příští středu. Celkové příjmy na rok 2011 jsou v běžném rozpočtu zastoupeny částkou 386 milionů korun, celkové výdaje činí 379 milionů. Kapitálový rozpočet počítá s příjmy 20 milionů a výdaji kolem 42 milionů.

A to nejsou všechny nákladové investiční položky, protože například třiadvacetimilionovou dotaci na úpravy městského parku pravděpodobně nebude mít město proplacenu příští rok, takže pro peníze na předfinancování si sáhne do svých kontokorentních účtů. Ty má k dispozici dva, vždy s dvaceti miliony korun.

Jako s jistou investiční akcí se počítá například s výstavbou parkoviště u městského parku, které by poté mělo v nové a lepší podobě sloužit i návštěvníkům této lokality po její celkové rekonstrukci.

Na investici získalo město i Českokrumlovský rozvojový fond evropské dotace. S pracemi jak na městském parku, tak i na opravách synagogy, domku Egona Schiele a snad i jižních teras, by se tak mělo začít příští rok.

Dluhová služba města se díky solidnímu hospodaření za poslední roky snížila ze 4,5 na 3,5 procenta a Český Krumlov je tedy v pásmu nezadlužených obcí. Díky silnému zastoupení koalice se dá očekávat odsouhlasení rozpočtu, ale jeho úpravám není konec. „To základní v rozpočtu zahrnuté je,“ řekl Jiří Pavlíček, vedoucí odboru financí českokrumlovského městského úřadu.

Ovšem vzhledem k tomu, že na podrobnější seznámení se s problematikou měli noví radní i zastupitelé po volbách poměrně málo času, rozhodli se politici, že se k úpravám rozpočtu ještě vrátí.

„S tímto rozpočtem se nový rok nastartuje a až bude po prvním čtvrtletí příštího roku a radní se mezitím seznámí se všemi projekty a akcemi, znovu se k úpravám rozpočtu vrátíme, aby lépe odpovídal očekávaným plánům a zadáním,“ doplnil Jiří Pavlíček.

Jinak řečeno, rozpočet projde ještě nejspíše tvrdou revizí, což je podle odborníků vhodnější přístup než jít cestou rozpočtových provizorií.