Rozšířený pruh se díky tomu prodlouží. Práce by měly začít v příštím roce. „Jedná se o směrovou a výškovou úpravu silnice I/39, úseku od samoty Rájov Harazim směrem na Český Krumlov v délce asi 500 metrů,“ vysvětluje mluvčí ŘSD ČR Nina Ledvinová. „To znamená do míst, kde již existuje stoupací pruh ve směru na České Budějovice. Tím bude stoupací pruh, který nyní končí v polovině kopce, dobudován.“

Stavba současně naváže na připravovanou stavbu silnice Třebonín – Rájov, čili na dálniční přivaděč do Českého Krumlova.

V současnosti ŘSD nechává zpracovat projektovou dokumentaci. V letošním roce podá žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení ve sloučeném řízení. Pokud se podaří do konce letošního roku získat potřebná povolení, pak by realizace přicházela v úvahu od 2. poloviny roku 2022. Prozatím odhadované náklady činí zhruba 70 milionů korun včetně DPH.

Kterých pět zpráv zaujalo čtenáře v minulém týdnu?
Jaké zprávy vás na Krumlovsku nejvíce zaujaly v uplynulém týdnu? Podívejte se

Motoristé jistě přivítají, že stoupací pruh pak bude prodloužen o zhruba 200 metrů, nová silnice bude přehlednější a bude odstraněn nepříjemný horizont se zatáčkou. „Bude upraveno rovněž odbočení do Černice a Štěkře,“ doplnila Nina Ledvinová. „Všechny tyto úpravy povedou ke zvýšení bezpečnosti dopravy a její plynulosti.“

Zdroj: Youtube

Úpravy vozovky v rájovském kopci vítá i Zlatá Koruna, která toho chce využít i pro své záměry. „Během výstavby stoupacího pruhu tam bude vybudovaná obslužná komunikace, která je nutná pro dopravu na stavbu,“ objasnil starosta Zlaté Koruny Milan Štindl. „Jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic, a potažmo s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby nám část té obslužné komunikace potom nechal. My bychom ji převzali, potřebnou část dodělali a využili pro cyklisty i chodce na propojení od viaduktu – podchodu v Rájově. Lidé by pak prošli viaduktem a podél hlavní silnice by stoupali bezpečně až ke křižovatce U Harazima.“

Až práce vypuknou, čekají motoristy pochopitelně dopravní omezení. „Projekt je zpracováván tak, že provoz během stavby bude veden po provizorních komunikacích stavbou, se snahou zachovat obousměrný provoz,“ doplnila Nina Ledvinová. „Objížďky budou pouze krátkodobé, například při pokládce asfaltů.“