Masopustní veselí vypuklo hned ráno u obecního úřadu, kde bylo nejprve nutné, aby starosta Ivan Kůta udělil koledníkům povolení. Hrála muzika, nechybělo občerstvení a průvod masek, který doprovázel dospělé koledníky i jejich budoucí nástupce. Mezi maskami nemohl chybět medvěd - symbol plodnosti.

O zábavu a dodržení masopustní tradice se jako vždy postaral masopustní spolek Dolní Dvořiště podporovaný obcí.

Blanka Marková