Vysadit je tam nechá ve čtvrtek Jihočeský územní svaz Českého rybářského svazu se svými partnery v rámci projektu, jehož cílem je obnovit populaci lipana podhorního v jihočeských tocích.

Tato lososovitá ryba, jejíž hřbetní ploutev hraje barvami duhy, totiž z některých úseků Vltavy téměř vymizela. Ale nejenom z Vltavy, ale také v úsecích Malše pod Římovem a Blanice pod Husineckou přehradou.

„Jejich početní stav ve Vltavě je skutečně tristní," potvrdil Jiří Krýsl z Přídolí, člen Místní organizace Českého rybářského svazu (ČRS) Český Krumlov a její bývalý předseda. „Dobře si pamatuji, jak před takovými pětadvaceti lety, když jsme chodili do naší klubovny na Ostrově 
v Českém Krumlově na schůzi, jsme se dívali z Jelení lávky dolů do řeky a ta byla plná lipanů. Krásně se v ní vytírali. Lipan je ve Vltavě spolu se pstruhem potočním původní ryba a patří tam. Populaci lipana zdecimovali kormoráni," míní. „Nevím, jak rozmnožení lipana alespoň zčásti pomoci jinak, než tímto vysazováním, aby voda nebyla jako mrtvá, protože 
v ní nevidíte rybičku."

Kormorán je z pohledu rybářů nenasyta, který se pro rybu dokáže potopit až do hloubky 33 metrů a denně spolyká až 700 gramů potravy.
„Nejvíc mě trápí, že chráníme jednoho živočicha a trpí tím živočich jiný, v případě pstruha potočního také chráněný," podotkl Jiří Krýsl.

Nyní už je v některých místech ale odstřel kormorána povolen. „Jenomže jeho maso není k jídlu, náboj je drahý. A při plašení kormorána střelbou se lekne, potravu vyvrhne a sežere toho pak dvakrát tolik," poznamenal Jiří Krýsl. „Vysazování lipanů je vynikajíc í krok," oceňuje.
Ve Vltavě u Loučovic sportovní rybáři lipana mohou chytit. „Vysazujeme tam každoročně asi 1 000 kusů lipana ročka," řekl včera hospodář MO Loučovice Josef Ginzel.

Lipana loučovičtí rybáři vysazují do Čertových proudů, ale tam k jejich tření nedochází, protože na to potřebují klidnější vodu. A o to právě jde, dosáhnout toho, aby některé kusy lipanů dorostly do velikosti generačních ryb a znovu se ve Vltavě začali rozmnožovat.

„Vysazujeme ročně zhruba 11 000 kusů ročka z grantu, který dostáváme náhradou za škody, které nám způsobí predátoři jako jsou vydra a kormoráni," sdělil hospodář českokrumlovských sportovních rybářů Pavel Šťastný. "To znamená do Vltavy i pstruhových potoků, tedy do Chvalšinského potoka. Lipan se rozmnožuje v pstruhových potocích a ve Vltavě už je také vidět, takže situace se trochu zlepšila," míní. „Problém je, že je to ryba krátkověká, dožívá se tak čtyř let."

Rybáři vysazují lipana také do Malše. „Dřív jsme ho dokonce chovali na sádkách," konstatoval Petr Zeman z Místní organizace ČRS Velešín. „Každoročně vysazujeme po 500 kusech lipana do Malše 3 P, ale myslím, že náš úsek není pásmo, kde by pro lipany byly vhodné podmínky pro rozmnožování."