Zdá se také, že někdo v těch místech začal ve velkém těžit rašelinu. Ale to je jenom zdání. Ve skutečnosti rybník Ticháčíslo 8, jak ho nazývají novohradští rybáři, prodělává ozdravnou kúru, po níž bude jako znovuzrozený.

„Tento rybník, kterému lidé také říkají Hláska, byl celý v havarijním stavu. Z poloviny byl zanesený a zarostlý, takže nedostatečně zadržoval vodu,“ řekl Aleš Kůrka, vodohospodář společnosti Rybářství Nové Hrady, jíž rybník náleží. „Navíc během povodní v roce 2002 se protrhla hráz. Cílem prací je tedy kompletní obnova rybníka.“

Díky finanční podpoře z programu ministerstva zemědělství mohli rybáři v únoru zahájit práce na odbahnění rybníka.

„K vybagrování bahna ze dna jsme využili chladnějšího období, kdy se dalo lépe pohybovat po dně. Nyní vytěžené bahno odvážíme pryč na okolní pozemky v souladu s dohodou s jejich vlastníkem. Kromě toho necháme opravit hráz a výpusť a vytvoříme bezpečnostní přeliv,“ vysvětloval Aleš Kůrka. „Snažíme se naše rybníky postupně obnovat, aby při povodních neohrožovaly okolí.“

Rybník Tichá je rybochovný a po vybagrování bude mít jeho hladina rozlohu znovu více než šest hektarů. „Teď vodní plocha zabírala pouhé tři hektary,“ podotkl vodohospodář.

Rybník býval v minulosti důležitou součástí opevnění místní hlásky. „V rybníce začínal vodní příkop, který obepínal hlásku i s jejími budovami. Tvrz se teď opravuje a se Sdružením Hrady na Malši jsme domluveni, že se vodní příkop pokusíme částečně obnovit,“ řekl Aleš Kůrka.