Rušno bylo minulý týden kolem rybníka Adamčák na velešínském sídlišti Nad Cihelnou.

Do parády si vodní plochu vzali členové místního sdružení Modron spolu s velešínskými ochránci přírody, aby ji zbavili vodního moru kanadského a okřehku, které rybník zaplevelily. Čistý Adamčák nyní místní obyvatelé mohou vnímat jako první fázi proměny celého zdejšího zeleného prostranství v pohledný park, jehož budoucí podobu sami pomáhali vytvářet při veřejných diskusích.

„Na zajímavé nálezy, jako třeba různé stavební nářadí, kterého jsme v minulosti z rybníka vytahali mnoho, jsme tentokrát neměli štěstí. Našli jsme akorát jeden igelit. Asi díky tomu, že rybník se dříve čistil vícekrát,“ uvedl vedoucí velešínského střediska ochránců přírody Jiří Růžička. Doplnil, že nouze tentokrát nebyla o nálezy z živočišné říše, jako například potápníka anebo karase.

Podle Dany Kindlmannové, zástupkyně občanského sdružení Modron, které si úpravu parčíku vzalo za svou, práce v letošním roce ještě nekončí. Odborníci se tady spolu s místními lidmi, kteří pomáhali vytvářet projekt na přeměnu prostranství, ještě sejdou, aby zajistili úpravy rostoucí zeleně či výsadbu nových rostlin nebo keřů.

„Hlavní část prací se ovšem odehraje ale až v příštím roce,“ doplnila Dana Kindlamnnová. Ta na základě připomínek, jež získala od obyvatel Velešína, již dopracovala projekt úpravy parku a ten pak odeslala Nadaci Partnerství. Právě ta přislíbila poskytnout na parkové úpravy potřebné peníze. „Jakmile bude projekt schválen, začneme pracovat naplno,“ dodala Dana Kindlmannová.

Novinky okolo Adamčáku

- do vyčištěného rybníka bude snadnější přístup díky úpravě břehů; osázeny zde budou vodní rostliny, které přispějí k čištění vody
- kolem rybníka budou rozmístěny velké kameny, ty stávající poslouží jako nosiče ptačích budek
- park oddělí od silnice a okolních domů živý plot, v parku přibudou
- další rostliny, stromy a keře
- ve spodní části parku vznikne zákoutí s lavičkami, dřevěnou pergolou a informační tabulí; chybět nebude ani hmatová a čichová stezka pro handicapované

(Vybráno z dosud neschváleného projektu)