Bezmocné krčení rameny. To je asi to jediné, co chovateli Vladimíru Boledovičovi ve čtvrtek zbylo při pohledu na bezvládné tělo dalšího muflona, kterého v chovatelově oboře u Omleničky na Kaplicku zmasakroval rys.

„Je to už třetí případ za poslední dobu,“ upřesnil Vladimír Boledovič. „Dvě muflonky nám rys strhl v únoru, teď se vrátil a vybral si dvouletého muflona,“ doplnil.

Bránit se proti útokům šelmy chovatel nemůže, rys ostrovid je totiž přísně chráněný. A odškodnění od státu za škodu, kterou mu šelma způsobila, se nedočká. Náhrada totiž náleží jen chovatelům určitých druhů domestikovaných zvířat, které vymezuje zákon. Mezi ně ale muflon nepatří. „Snažil jsem se alespoň plot obory postříkat látkou připomínající lidský pach, která se používá i na ohradnících podél silnic. Snad to rysa zastraší, víc proti němu nezmůžu,“ řekl Boledovič.

Na další případy řádění rysa v týdnu upozornil i chovatel Zdeněk Zajíček, který přičiněním šelmy přišel na Novohradsku o jednodenní tele vážící 45 kilogramů.

Rys se podle Zdeňka Zajíčka v regionu vyskytuje už celkem běžně. „Jeho stopy jsou často k vidění ve volné krajině mezi lesy v polích. Je na čase, aby se mínění o tom, že rys je vzácné zvíře, a tak je třeba ho chránit, přehodnotilo,“ dodal chovatel.

Marta Machková, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR, však včera oponovala, že i přes aktuální informace o rozšíření šelmy na Českokrumlovsku zůstává stav populace rysa v Česku poměrně nepříznivý. „Celková početnost rysa v republice je na základě monitoringu a dalších údajů odhadována na přibližně sto jedinců, což je stále počet, kdy se populace živočišného druhu pohybuje na nebo spíše pod hranicí životaschopnosti,“ uvedla Marta Machková. „Rys je tak schopen přežívat pouze díky schopnosti migrace na větší vzdálenosti, a tudíž možnosti výměny genofondu i mezi vzdálenějšími oblastmi,“ doplnila.

Největší část české populace rysa je podle mluvčí soustředěna právě do jižních a jihozápadních Čech, kde se vyskytuje přibližně 70 až 80 rysů. „V této oblasti je tedy populace dost silná a umožňuje i rozptýlení jedinců do nových lokalit to je pravděpodobně i případ nynějšího rozšíření rysa na Českokrumlovsko. Nejedná se však o nějaké zásadní či skokové změny rozšíření. Vzhledem k velikosti teritorií se může jednat dokonce i o jediného jedince,“ sdělila Marta Machková.

Další snížení ochrany rysa ostrovida podle ní už není možné. „Rys patří nejen mezi druhy chráněné národní legislativou, ale i předpisy Evropského společenství a mezinárodními úmluvami,“ doplnila Marta Machková.

Dodala, že zákon se z hlediska škod, které může způsobit rys, vztahuje na standardní hospodářská zvířata, tedy skot, prasata, ovce, kozy či koně a osly. Předpokládá přitom mj. spoluúčast hospodařících subjektů ve formě přijetí určitých preventivních opatření, jakými jsou oplocení pastvin nebo přítomnost pasteveckého psa.

Vladimír Boledovič však poznamenal, že více pro ochranu svých zvířat už udělat nemůže. „Kolem obory je dva metry vysoký plot, nedaleko odtud, kde se pasou jehňata, zase hlídá pes. Tím naše možnosti končí,“ řekl.