Lipensko je mimořádným příkladem destinačního managementu, který dokázal vytvořit výjimečný produkt postavený na skvělých zážitcích a zároveň kvalitních a navzájem propojených službách. Takové  je hodnocení agentury CzechTourism zdejší lokality. Kromě těchto slov přidala agentury Lipensku i svoji výroční cenu.

U příležitosti 20. výročí existence České centrály cestovního ruchu – agentury CzechTourism získala cenu společnost Lipensko za nejlepší destinační management v České republice.
Díky nápaditému marketingu Lipno patří nejen mezi nejoceňovanější české destinace, ale prosazuje se stále více i v zahraničí.

„Oceněna byla i efektivní spolupráce obcí, podnikatelů i turistických organizací," informoval Marek Mráz, ředitel odboru strategie a marketingové komunikace agentury CzechTourism.
Pro společnost Lipensko, ale i pro Lipno jako takové je ocenění velkým zadostiučiněním, ale zároveň i velkou výzvou. „Dlouhodobě se snažíme turistickou nabídku postavit na zážitcích. To se nám daří hlavně díky tomu, že v destinaci funguje spolupráce mezi hlavními aktéry cestovního ruchu. Neocenitelná je i podpora obce. Lipno patří mezi ty hrdé destinace, kde cestovní ruch je skutečnou prioritou," konstatovala ředitelka společnosti Lipensko Jitka Fatková.

Fakt, že Lipno má nejlepší destinační management, potěšil i starostu obce Lipno nad Vltavou Zdeňka Zídka. „Rád bych tímto blahopřál a poděkoval všem, kteří se o toto ocenění zasloužili. Jedná se o dlouhodobou práci, která se může pyšnit viditelnými výsledky," podotkl Zdeněk Zídek.
Na Lipno tak během jednoho roku putuje druhá významná cena. Tou první bylo vítězství v evropské soutěži EDEN – Evropská excelentní destinace 2013, vyhlášené Evropskou komisí na téma Cestování bez bariér.