Nové technologické řešení opravy lávky díky montážní plošině, které by mohlo zkrátit celkový čas rekonstrukce z šesti až na tři měsíce, totiž přineslo nutnost změny celého projektu a tím i nutnost nového souhlasu poskytovatele dotace ROP NUTS II Jihozápad.

„Město souhlasné stanovisko od poskytovatele získalo. Podmínkou je ale vypsání výběrového řízení na zhotovitele montážní a pracovní plošiny,“ konstatoval včera Jiří Kubovský z kanceláře starosty Českého Krumlova. Výběrové řízení vypsal Městský úřad 30. března. Vzhledem k platné legislativě v této oblasti a daným časovým lhůtám nelze podle Kubovského do jeho ukončení předjímat další postup. Pokud však nedojde k žádným legislativním průtahům či jiným zdržením, mohla by vítězná firma zahájit práce už v květnu.

Souhlasné stanovisko poskytovatele dotace získalo město také k doplnění projektu rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici, kde se ukázalo jako nezbytné provést v průběhu rekonstrukce dodatečné práce na zabezpečení spodní stavby lávky.