„U čtyřletého oboru uspěli všichni uchazeči, přičemž část z nich jsme přijali bez přijímacích zkoušek na základě splnění jiných podmínek. Z třiadvaceti žáků, kteří se hlásili na šestiletý studijní obor, neuspěli dva, u osmiletého oboru se přijímací zkoušky nepovedly jednomu ze dvaadvaceti uchazečů,“ upřesnila v pátek ředitelka gymnázia Jana Cipínová.

Škola je už roky věrná standardizovaným přijímacím testům, které distribuuje společnost Scio. „Jsou pro nás výhodné, neboť se po zkouškách nemusíme například s nikým dohadovat, zda správně pochopil zadání. Uchazeči o studium na naší škole si ale mohou testy vyzkoušet i nanečisto,“ vyjmenovala přednosti tohoto druhu testování Jana Cipínová.

Doplnila, že zkouška je rozdělena na tři části, a sice verbální, analytickou a kvantitativní. „Letošní výsledky prokázaly, že žáci sice zvládají verbální testy, ale s těmi kvantitativními mají potíže. Ukazuje se tedy, že v matematice děti nemají takové výsledky, jaké bychom si představovali,“ zhodnotila výkony svých budoucích studentů Jana Cipínová.