S problematickými Romy bude v následujících třech letech pomáhat větřínské radnici vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Nedostatečná vzdělanost, nezaměstnanost, špatné bydlení a tak dále. Proti tomu hodlají společnými silami bojovat.

„Agentura prostřednictvím vlastní odborné standardizované metodiky prosazuje systémová dlouhodobá opatření především v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání, bydlení, bezpečnosti a zdraví, která vedou k zajištění rovného přístupu všech obyvatel obce ke zdrojům, informacím a službám a napomáhají k harmonickému soužití,“ uvedl Štěpán Bolf, lokální konzultant Agentury pro Větřní. „Cíle je dosaženo, pokud obec dokáže funkčně řešit problematiku sociálního vyloučení v partnerství s úřady, školami, neziskovým sektorem, policií, podnikateli, dalšími subjekty a při zapojení občanů.“

Do roka by zastupitelé obce měli dostat takzvaný strategický plán sociální začleňování. „Bude vytvořen na dobu tří let, přičemž první rok bude zpracován velmi detailně. Jeho součástí bude i naplánování finančních nákladů, přičemž důležitá opatření mohou být financována z prostředků evropských strukturálních fondů, jejichž čerpání může agentura pomoci zprostředkovat,“ zmínil Bolf.

Momentálně v obci probíhá průzkum, který ukáže, jaká vlastně situace ve Větřní je.

Vedení obce pomoc vládní Agentury vítá. V této chvíli ale pořádně neví, co může vlastně čekat. „Snad nám agentura ukáže cestu, jak začlenit nepřizpůsobivé občany. Nechceme, aby se ráno probudili, pak se nudili a nakonec si zašli pro sociální dávky,“ řekl starosta Větřní Antonín Krák. „Byli bychom opravdu rádi, kdyby se záměr povedl a ti lidé měli práci, koníčky či vzdělání. Doufám tedy, že nám agentura pomůže alespoň metodicky.“