„Víme, že se mezi Vyšebrodskými najde spousta dobrých duší, které už roušky šijí nebo by je šít chtěli,“ vyzývá místostarosta Jan Straka. „Naopak jiní mají k dispozici materiál a chtějí se o něj podělit. Pojďme to dát společně dohromady!“

Ti, kteří chtějí a mají možnost šít roušky, ozvěte se na e-mail mistostarosta@mestovyssibrod.cz nebo na telefon 725 483 043 (možné i přes aplikaci WhatsApp), aby o vás město vědělo. „My budeme shánět materiál na roušky,“ říká Jan Straka. „A pomůžeme s případnou distribucí roušek.“

Ti, kdo mohou věnovat materiál na výrobu roušek, jako bavlněné látky (buď nové nebo vyprané minimálně na 60°), gumičky nebo tkaloun, doneste je na městský úřad. Jeho pracovníci zajistí, aby se dostal do správných rukou dobrovolníků, kteří roušky šijí. Úřad má nyní omezené úřední hodiny, ozvěte se předem na e-mail mistostarosta@mestovyssibrod.cz nebo na telefon 725 483 043 (možné i přes aplikaci WhatsApp).