„Druhá etapa je u konce, skalní masiv jsme začistili od uvolněných bloků a ukotvili potenciálně nestabilní oblasti,“ upřesnil Dušan Dufka, majitel chomutovské firmy STRIX, která se ujala sanace masivu, jehož stav na konci dubna označil znalec v oboru geologie za havarijní a Lesy ČR, na jejich pozemku skála stojí, okamžitě uzavřely nejen silnici pod skálou, ale i šlajsnu v jezu, takže vodáci musí lodě přenášet po levém břehu řeky. „Ještě na skálu instalujeme měřící body, které se budou pravidelně sledovat, jestli se skála nehýbe,“ dodává.

„Zaspárujeme speciální směsí také vybrané trhliny, aby nedocházelo k zatékání vody do masivu a dalšímu odlamování kvůli mrazovým cyklům,“ dodává Dušan Dufka. „Tento týden zároveň zahájíme druhotné rozpojování velkých bloků, které byly shozeny na zem, a jejich odvoz na deponii Lesů ČR.“ Díky speciálním plotům a gumovým rohožím a pneumatikám se firmě podařilo ochránit vozovku účelové komunikace z Nového Spolí do Větřní i těleso jezu, takže po ukončení prací vodáci zase budou moct řeku splouvat šlajsnou.