Plavební sezona na Schwarzenberském plavební kanálu skončila. Návštěvníci během ní mohli obdivovat nejenom toto velkolepé obdivuhodné dílo, jež je technickou kulturní památkou, ale také snahu všech zainteresovaných institucí jednotlivé úseky kanálu postupně obnovit. Jejich práce na kanále ale prakticky nikdy neskončí, neboť zrekonstruované úseky je třeba neustále udržovat a opravovat.

 Schwarzenberský plavební kanál je dlouhý 51,9 kilometru. Z toho v povodí Vltavy vede 44,3 kilometru. 

Nyní dojde na další pozoruhodný úsek této historické technické památky - Želnavský smyk. Do opravy se pustí Vojenské lesy a statky ČR v rámci společného projektu s Lesy ČR a rakouským spolkem Tourismusverband Böhmerwald.

Želnavský smyk odbočuje ze Schwarzenberského kanálu na hranici Národního parku Šumava v místě zvaném Klápa a vede do Vltavy. Je to speciální 3,5 kilometru dlouhá vodní cesta umožňující plavení i celých kmenů stromů. Má proto dlouhé přímé úseky a mírné zatáčky. Tímto kanálem lesníci dopravovali kmeny do Vltavy a odtud až do Prahy. A toto dílo se brzy dočká opravy. Práce vypuknou ještě před koncem roku a dokončeny by mohly být na jaře roku 2021.

„V lesnickém hospodaření samozřejmě opravený Želnavský neboli Novopecký smyk již nevyužijeme,“ uvedl Josef Vojáček, bývalý ředitel VLS, od 3. září generální ředitel Lesů ČR. „Přesto se těším, až po dokončení opravy touto historickou cestou v rámci slavnostního otevření nějaké dřevo splavíme.“

Kromě této vodní cesty by v rámci projektu, jehož strategickým partnerem je také správa šumavského národního parku, měl být rovněž obnoven další úsek Schwarzenberského plavebního kanálu. "Obnovu kanálu mezi bývalou osadou Růžový Vrch od místa dnes nazývaného U Korandy na povodí Dunaje až po státní hranici u hornorakouské osady Unterurasch bude provádět s.p. Lesy ČR," upřesnil plavební ředitel Hynek Hladík. "Zároveň podél části trasy rekonstruovaného úseku bude postavena lesní cesta, která prodlouží cyklostezku podél Schwarzenberského plavebního kanálu o 700 metrů."

Oprava tras je součástí společného česko-rakouského projektu. Cílem je zachovat a zlepšit stav Schwarzenberského plavebního kanálu a rašeliniště Bavorské nivy na rakouské straně.