Jak se hasiči z Prostředních Svinců mezi těmi, kterým se dostalo ocenění za preventivní a výchovnou činnost, vlastně ocitli? Už popáté uspořádali den s hasiči v Dětském domově Boršov nad Vltavou.

„Tentokrát jsme se zaměřili na prevenci požárů, naučili jsme děti základní hasební techniku a první pomoc,“ přiblížil starosta sboru Jan Rathouz. „Dále jsme se zaměřili na volání na tísňové linky a značení látek jako jsou žíraviny jedy atd.“

Krumlovský Vltavín v září 2023.
Dvě třetiny prodány. Stavba apartmánů Krumlovského Vltavínu se blíží do finále

Celá akce v dětském domově měla teoretickou a praktickou část a při ukázkách hasiči zároveň ověřili, zda si osazenstvo domova něco z akce odneslo. „Děti také měly možnost opéct si buřty. Po celém dnu jsme akci zakončili ukázkou zásahu na dopravní nehodu. Nakonec jsme dětem předali odměnu v podobě sladkostí a panu řediteli pak hodnotné dárky v podobě stolních her a hraček.

Nechyběl ani fotokoutek. Celá akce byla hodnocena kladně jak vedením Dětského domova, tak i dětmi,“ dodal Jan Rathouz.

Teď na řadu přichází veřejnost, která svým hlasování rozhodne o výsledném pořadí oceněných. Finalisté na prvních třech místech díky partnerům Ankety obdrží finanční a věcné dary v celkové hodnotě přesahující 2,4 miliony korun. „Chtěl bych všechny poprosit o vyplnění hlasu pro SDH Prostřední Svince v anketě,“ říká starosta SDH. „Za každý hlas budeme rádi a moc za něj děkujeme.“

Hlasovat lze do 15. října 2023 na odkazu https://www.adhr.cz/hlasovani-sbory/ (ve formuláři naleznete SDH Prostřední Svince v oblasti jih-západ Čech) nebo pomocí SMS ve tvaru HASICI SJZC3 zaslané na telefonní číslo 900 77 06 (cena SMS je 6 Kč). Hlasovat je možné oběma způsoby a každý se počítá zvlášť.

Na jednotky a sbory, které v závěrečném veřejném hlasování získají největší počet hlasů, čeká i v letošním roce speciální ocenění v podobě skleněné zásahové helmy v životní velikosti. Slavnostní vyhlášení výsledků 13. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku proběhne v listopadu za účasti kamer České televize.

Energoblok v Domoradicích.
Ministerstvo ke spalovně Krumlov: není jasné, jaký odpad tam mají v plánu pálit

Cílem Ankety Dobrovolní Hasiči Roku je nejen ocenit dobrovolné hasiče za jejich obětavou pomoc, kterou jsou nám připraveni s odvahou a odhodláním poskytnout vždy, když je ohroženo naše zdraví, životy nebo majetek, ale také je podpořit v jejich činnosti a motivovat je pro budoucnost.